Hopp direkte til innhold

Vinterstormene og sjøtrafikken - Hvordan har det gått?

Store bølger slår inn over Hestskjæret fyr

Kraftig vind, kulde og høye bølger gir ekstra utfordringer både til sjøs og ved kai. Det har vært travle tider for sjøtrafikklederne våre. Slik har årets første uker vært.

Vinterstormer, som de vi har hatt årets første uker, er krevende for de sjøfarende. Og for oss som har sjøsikkerhet som en av våre hovedoppgaver, får vi også ekstra mye å gjøre. Mange fartøy går til kai når uværet venter, men ikke alle bruker den muligheten – varer skal frem og frister skal overholdes. Våre sjøtrafikkledere er alltid på vakt og overvåker sjøtrafikken i spesielt trafikkerte og risikofylte områder. De kan oppdage avvikende trafikk og gripe inn når det trengs. Som oftest vil det holde å ta kontakt å be navigatøren justere kurs. Andre ganger må vi sette i verk større forebyggende tiltak.
 
I nord har sjøtrafikken gått fint for seg, trass i stormer i kø. Det samme for sjøområdet Kinn, sør for Stad, som overvåkes fra Brevik. Her la de fleste fartøy seg til kai, og noen ferge- og hurtigbåtavganger ble kansellert.
 
Fedje sjøtrafikksentral overvåker deler av Vestland fylke. Som følge av vinterstormene har de tidvis måttet stenge inn- og utseilingene for større tankfartøyet til og fra Mongstad og Sture-terminalene. De har også gjort tiltak for å redusere risikoen for fartøy som ligger til anker.
 
For Kvitsøy sjøtrafikksentral i sørvest har tiden etter nyttår vært travel. Det har registrert 40 hendelser håndtert av trafikklederne her. Syv av disse hendelsene har vært fartøy med maskinstans. I perioder har utstyr fra oppdrettsnæringen kommet på avveie. Det har skapt problemer for rutegående trafikk. Fire hurtigbåter og en ferge har hatt større driftsavbrudd som følge av dette.
 
I Grenlandsområdet, som blir overvåket fra Brevik VTS, har bølgefenomenet svell gjort det utfordrende for losbåtene i Langesundbukta. Losbåtene måtte utføre bordingen på Helgeroafjorden. Enkelte fartøy søkte ly, og noen holdt seg tett på VTS-området i tilfelle problemer skulle oppstå. Heldigvis førte stormene ikke til kritiske situasjoner. Trafikklederne holdt god dialog med fartøyene i området, noe som er ekstra viktig under slike utfordrende værforhold.
 
Horten VTS overvåker sjøtrafikken i Oslofjorden. Her har den største utfordringen så langt i år vært kulde og sjøis, som har skapt behov for isbryting for å holde hoved- og bileder utenfor kommunale områder farbare. Trafikksentralen koordinerer Kystverkets isbrytertjeneste i sitt område. Taubåter har drevet isbryting i både Drammensfjorden og ved Halden. Tykkest is har det vært i Drammen – med is på rundt 30 cm.

Bilde fra Hestskjæret fyr under Ingunn, foto: Marianne Johsen / @Kompassrosa 


 
Til toppen