Hopp direkte til innhold

Belgiske kolleger ønsker mer samarbeid

I dag har en delegasjon fra belgiske maritime myndigheter besøkt Kystverket i Ålesund. Den flanderske etaten for maritime- og kysttjenester ville finne ut mer om hvordan Kystverket løser sitt samfunnsoppdrag, og hadde nyttige erfaringer å dele med oss.

- Ansvar og oppgaver er ulikt fordelt i ulike land, men det kan være mye å lære av å utveksle informasjon og erfaringer, kommenterer Arve Dimmen, leder for virksomhetsområdet Navigasjonsteknologi- og maritime tjenester (NT) i Kystverket.
- Vi har et langt og godt samarbeid innen VTS, og ser nå på å utvide dette til flere fagfelt. 

De besøkende representerte søsteretaten som til sammen håndterer både lostjeneste, sjøtrafikksentraltjenester, flomvern, søk- og redning, persontransport på sjø, maritim cybersikkerhet, droneteknologi for sjøkartoppmåling og initiativer for overgang til grønn skipsfart.

De belgiske fagfolka ble tatt imot av et knippe Kystverk-ansatte som orienterte dem om Kystverkets ansvar og oppgaver. De fikk blant annet høre om hvordan sjøtrafikksentraltjenestene tar i bruk sensorer, e-navigasjon og kunstig intelligens. De fikk også et innblikk i hvordan vi bruker «virtuell virkelighet i digital tvilling» av norske farvann – et verktøy som gjør det mulig for loser og andre navigatører å simulere situasjoner for øving og læring.

- Innovasjonen Kystverket har fått til på dette feltet gjorde inntrykk, sier Nathalie Balcaen, CEO i Agency for Maritime and Coastal Services. - Det var en øyeåpner å se hvor mye ulik data som kan kombineres, og hvilke gevinster og muligheter dette kan gi. Det vil vi ta med oss for eksempel inn i vårt arbeid med å bygge opp intern opplæring av navigatører, for eksempel.  
De besøkende stilte mange spørsmål, og fikk selv prøve VR-funksjonen (bilder). Våre flanderske kolleger fikk naturligvis også en innføring i blant annet vår lostjeneste, vårt omfattende arbeid med å forvalte norske kyst- og havområder, og vår innsats for å bidra til grønnere skipsfart i egen flåte og for fartøy i norske farvann. Besøket var del av en studiereise til både Danmark, Sverige og Norge. Med i delegasjonen var også representanter for regionen Flanderns internasjonale diplomatiske avdeling; spesielt knyttet til nordiske samarbeid.

Det eksisterer allerede bånd og samarbeid mellom Kystverket og flanderske / belgiske maritime myndigheter. Men besøket var en fin anledning til å diskutere mulige veier for tettere samarbeid og mer faglig utveksling i det videre. - Vi setter pris på å gjøre nye bekjentskap og skape nye forbindelser for samarbeid, og takker for at våre flanderske kolleger har tatt turen, sier kystdirektør Einar Vik Arset. - Vi vil definitivt diskutere veier for videre samarbeid, snakke mer om muligheter i bruk av droner, digitale simuleringsverktøy og sjøtrafikksentralarbeid. Så selv om kystlinja og sjøtrafikken i Belgia og i Norge ser svært forskjellig ut, kan det være mye å hente på å utveksle kunnskap og erfaringer.

Mer om våre flanderske kollegers etat Agentschap MDK

demo_lite.jpg

Fra demonstrasjonen av virtuell tvilling og VR

Til toppen