Hopp direkte til innhold

Har trygget sjøtrafikken i 30 år

Sjøtrafikksentral og ansatte

1. september ble det tent 30 lys på kaka ved vår sjøtrafikksentral på Fedje i Vestland. Siden 1992 har trafikklederne her overvåket tankskip til og fra Sture og Mongstad-terminalene, og skipstrafikken til og fra Bergen 24/7. For sikker seilas og for å unngå person- og miljøskade.

Visste du at vi har fem sjøtrafikksentraler i Norge som overvåker og bistår sjøtrafikken? Det gjør de der trafikken er spesielt stor og der det er høyere risiko for hendelser. En av disse ligger på Fedje i Vestland fylke. De dekker området fra Sognesjøen i nord til farvannet ved Marstein i sør. Nå har trafikkledere her sørget for trygg ferdsel i sitt område i 30 år.

Til sammen 13 medarbeidere er tilknytta drifta. Hele døgnet, hele året er to trafikkledere på vakt, med all oppmerksomhet retta mot trafikken i dette området. Trafikklederne har erfaring og kompetanse som navigatører, og kan fra sin posisjon avverge ulykker og bistå skipsførere med å ta gode og trygge valg.

Hittil i år har Fedje VTS overvåket nesten 65000 seilaser og regulert nærmere 350 trafikksituasjoner. Det er mange og store fartøy som beveger seg her. Råoljetankere, gasstankere, petroleumsrigger og havvind-anlegg stadig krysser hovedleden på sin vei til og fra havneterminaler. Mens det i hovedleden går cruiseskip med tusenvis av passasjerer, frakteskip og annen persontrafikk som skal komme trygt fra A til B langs kysten.

Sjøtrafikksentralens arbeid trygger sjøreisa og forebygger uønskede hendelser - ulykker som kan føre til personskade eller skade på miljøet. Nå feirer vi 30 års innsats for sikker seilas.

Til toppen