Hopp direkte til innhold

Hever sikringsnivå for utvalgte havneanlegg til nivå 2

Kystverket hever det maritime sikringsnivået til nivå 2 for utvalgte havneanlegg.

På bakgrunn av økt trusselnivå har Kystverket besluttet å heve sikringsnivået til nivå 2 på utvalgte havneanlegg fra fredag 30. september kl. 13:00 og inntil videre.

Kystverket har ansvaret for å fastsette gjeldende maritime sikringsnivå for norske havner og havneanlegg. Sikringsnivået som Kystverket fastsetter for havneanlegg vil også gjelde for anløpende skip, som må heve eget sikringsnivå til det samme som havneanleggene de anløper.

Tre sikringsnivåer

I en normalsituasjon vil det maritime sikringsnivået være på nivå 1, hvor grunnleggende sikringstiltak gjennomføres. Dersom det skjer en sikringshendelse eller en generell endring i trusselnivået, kan det være aktuelt å heve det maritime sikringsnivået til nivå 2 eller 3. Havneanleggene må da iverksette ytterligere tiltak i samsvar med egen sikringsplan eller råd fra aktuelle myndigheter.

Hva innebærer heving til sikringsnivå 2?

I tillegg til for eksempel økt vakthold og økt kontroll av gods og personell har alle havneanlegg egne sikringsplaner som blir iverksatt. Konsekvensen av heving til sikringsnivå 2 er blant annet at noen operasjoner kan ta lenger tid i de aktuelle havneanleggene, men aktiviteten vil i stor grad forløpe som normalt.

Dette gjelder følgende havner:

 • Equinor Mongstad
 • Stureterminalen, Øygarden
 • Kårstø gassprosesseringsanlegg
 • Kollsnes Prosessanlegg, Øygarden kommune
 • Tjeldbergodden havneanlegg
 • Fjord Base AS
 • Hammerfest LNG havn (Melkøya)
 • Nyhamna Gas plant
 • NorSea Vestbase Averøy
 • NorSea Tananger
 • NorSea Stordbase
 • NorSea Polarbase
 • NorSea Dusavik
 • NorSea Vestbase Kristiansund
 • Mongstad Forsyningsbase
 • Helgeland Logistikksenter
 • ConocoPhillips Tananger
 • Coast Center Base
 • Risavika Offshore Terminal
 • Killingøy Subsea and Offshorebase

Kontakt

Avdelingsdirektør

Arve Dimmen /
Til toppen