Hopp direkte til innhold

Hvordan få en treffsikker beredskap?

For å beskytte innbyggere, vann, luft, mark og fjell fra akutt forurensning trengs en treffsikker beredskap. Treffsikker beredskapsplanlegging er vanskelig uten en miljørisikoanalyse og en beredskapsanalyse. Kystverket skal nå bistå norske kommuner med å få dette på plass.

Alle kommuner har etter forurensningsloven ansvar for beredskap for å stanse, fjerne og begrense virkningen av mindre tilfeller av akutt forurensning som kan ramme kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. Dette ansvaret er utdypet i Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning, der det stilles krav til oppdaterte miljørisiko- og beredskapsanalyser.

Miljørisikoanalysen skal gi kommunen den oversikt over risiko og sårbarhet som trengs for at arbeidet med å forebygge, håndtere og begrense blir mer treffsikkert. Beredskapsanalysen skal sette rammer for kommunens beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning.

Kystverket tilbyr kurs

Kystverket vet at kommunene rundt omkring i landet i varierende grad har gjennomført miljørisikoanalyser og tilknyttede beredskapsanalyser. Årsakene til det er mange; noen kjenner ikke kravet godt nok, andre mangler eller har ujevn tilgang til ressurser og kompetanse. Vi ser derfor behov for et løft innen den kommunale beredskapen mot akutt forurensning. I den anledning tilbyr vi, med bistand fra DSB Kurssenteret, en gratis kurspakke i miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse. 

Kurset består av e-læring og egenarbeid, kombinert med to digitale kursdager om risikoanalyse, etterfulgt av e-læring i beredskapsanalyse og etterarbeid. Målet med kursene er at du skal kunne:

  • Forstå hvordan organiseringen av beredskap mot akutt forurensning i Norge er organisert og hvilket ansvar som særskilt hviler på kommunene
  • Forstå verdien av kommunal beredskap mot akutt forurensning
  • Planlegge og gjennomføre en miljørisikoanalyse i tråd med forskriftens §4
  • Forstå metodikken og bidra til at kommunen snarlig får på plass en god miljørisikoanalyse
  • Bidra til at miljørisikoanalysen understøtter arbeidet med beredskapsanalyser og det interkommunale samarbeidets beredskapsplaner
  • Planlegge og gjennomføre en beredskapsanalyse
  • Være en pådriver for kommunenes videreutvikling av beredskap mot akutt forurensning både lokalt og gjennom interkommunale utvalg mot akutt forurensning

Kurs i 2024

Høstens kurs er allerede i gang, og det er i denne omgang kommunene knyttet til interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) i Østfold, Indre Oslofjord, Gamle Buskerud og Øst-Finnmark som deltar. Neste år blir det kurs for IUA i Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Salten, Rana og Helgeland på våren, og IUA Sogn og Sunnfjord, Bergen, Sunnmøre, Romsdalen og Nordmøre på høsten. Kommunene som inviteres til vårkursene vil få invitasjon tidlig i desember.

Kommuner som mottar invitasjon i desember

IUA Ofoten:

Evenes, Hamarøy/Hábmera, Lødingen og Narvik

IUA Lofoten og Vesterålen:

Andøy, Bø, Flakstad, Hadsel, Moskenes, Sortland, Vestvågøy, Vågan og Øksnes

IUA Salten:

Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy

IUA Rana:

Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana og Træna

IUA Helgeland:

Alstadhaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal/Aarborten, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad

Kontakt

Seniorrådgiver

Lill Veronika Benjaminsen /
Til toppen