Hopp direkte til innhold

Lofoten: Stenger farleia gjennom Molldøra

Kartutsnitt av farleden som blir stengt

I forbindelse med at farleia gjennom Molldøra i Nordland skal gjøres dypere er den stengt fra og med 1. oktober klokken 10.

Stengingen skjer fordi det fra begynnelsen av oktober til midten av januar pågår anleggsarbeid for Kystverkprosjektet utdyping av Molldøra og Småskallan.

‒ For å unngå ulykker og farlige situasjonar for sjøtrafikken, er det viktig at alle sjøfarende, både store og små, tar hensyn til endringen av seilingsmønster og stengningen av farleia i Molldøra. Det er anbefalt omseiling via Skrovasveet, understreker prosjektleder Magnus Rørvik i Kystverket.

Molldøra og Småskallan ligger begge i Vågan kommune, der Molldøra er sundet mellom Lillemolla og Storemolla mens Småskallan er undersjøiske skaller som ligger utenfor Kabelvåg.

– Prosjektet innebærer at farleia skal utdypes gjennom Molldøra og over Småskallan. Dette innebærer anleggsarbeid som kan føre til noe støy. Formålet er å øke sjøsikkerheten og redusere risikoen for grunnstøtinger, med tilhørende redusert fare for tap og skade på materiell, menneskeliv og miljø, forklarer Rørvik.

Cirka 80 000 kubikkmeter masse skal fjernes i Molldøra. Om lag en tredjedel av dette er løsmasser. Det er ikke påvist forurensning i løsmassene. På Småskallan er det knappe 7 000 kubikkmeter masse som skal vekk. Der er alt av dette steinmasser. Deler av steinmassene som fjernes skal benyttes til å utvide industriarealet ved Pundsletta, og resten legges i sjødeponi ved Molldøra.

Entreprenør for prosjektet er Wasa Dredging Oy Ltd.

Til toppen