Hopp direkte til innhold

Nesten 77 millioner til kommunale fiskerihavntiltak

Bømlo fiskerihamn får tilsagn om nesten 22,5 millioner kroner. Illustrasjonen av området i Hovlandshagen viser mulig løsning, men ikke bindende for detaljplanleggingen.
Bømlo fiskerihamn får tilsagn om nesten 22,5 millioner kroner. Illustrasjonen av området i Hovlandshagen viser mulig løsning, men ikke bindende for detaljplanleggingen.
Foto: Illustrasjon er utarbeidet av JK. Arkitektur, Stage Studio og Eker Sandvik.

Gjennom tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak gir Kystverket nå 12 nye prosjekt, i fylkene Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark, tilsagn på til sammen nesten 77 millioner kroner til tiltak som skal gi bedre kommunale fiskerihavner.

Denne tilskuddsordningen har gjennom mange år satt kommunene i stand til å bygge ut eller forbedre fiskerihavnene langs kysten. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. De kommunale fiskerihavnetiltakene er svært viktige tiltak for å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene.

– Gode fiskerihavner er viktige for å få en mer effektiv og sikker sjøvei, og bidrar til å sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn. Regjeringen prioriterer kommunale fiskerihavner fordi vi vet at det er viktig for lokal og regional utvikling og økonomisk vekst, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Alle kystkommuner med fiskerihavner, eller med planer om etablering av fiskerihavner, er i målgruppen for tilskuddsordningen.

– Tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og også bidra til å skape ny næringsaktivitet. Den er et effektivt virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig delfinansiering og støtte. Vi har også i denne runden mottatt mange gode søknader og opplever at interessen og oppslutningen om ordningen fortsatt er svært stor, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Kystverket mottok totalt 20 søknader, på til sammen 153 millioner kroner, innen søknadsfristen 1. mars 2024. Etter grundige vurderinger får nå 12 av prosjektene tilsagn om midler på til sammen nesten 77 millioner kroner. Prosjektene skal være ferdig innen 30 november 2025.

Oversikt over tilsagn i juni 2024

Fylke

Kommune

Prosjekt

Type prosjekt

Totalkostnad

Tilsagn

Finnmark

Nordkapp

Skarsvåg

Flytebrygge

9 175 000

4 587 500

Finnmark

Porsanger

Hamnbukt

Flytebrygge

828 531

414 266

Finnmark

Hasvik

Hasvik

Fast kai

3 626 250

1 813 125

Finnmark

Lebesby

Dyfjord

Flytebrygge

5 100 000

2 550 000

Finnmark

Gamvik

Gamvik

Flytebrygge

6 561 371

3 280 686

Finnmark

Hammerfest

Kvalsund

Flytebrygge

5 600 000

2 800 000

Troms

Skjervøy

Stussnes

Flytebrygge

10 400 000

5 200 000

Møre og Romsdal

Ulstein

Ulsteinvik

Fast kai

2 000 000

1 000 000

Møre og Romsdal

Giske

Gjøsund

Fast kai

23 710 500

11 855 250

Vestland

Bømlo

Langevåg

Fast kai

44 990 000

 22 495 000

Rogaland

Karmøy

Husøy

Fast kai

38 836 688

19 418 344

Rogaland

Karmøy

Skudeneshavn

Fast kai

2 681 391

1 340 695

Totalsum

 

 

 

153 509 732

76 754 866

Tall i kroner eks. mva.

 

Til toppen