Hopp direkte til innhold

Øver på tenkt skipskollisjon i høyrisiko-område

Hva om to tankbiler kolliderer på en bro? Om det oppstår oljelekkasje ved lasting mellom land og skip ved en oljeterminal? Eller om to tankskip kolliderer i nærheten av et oljeraffineri? Det er scenarier som nå øves både i teori og praksis. Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning (IUA) for Bergensregionen , Equinor Sture og Mongstad og Kystverket deltar i fellesøvelsen.

Nå pågår en stor øvelse i kriseberedskap nord for Bergen. Både private og offentlige aktører er involvert når vi øver samordning av en tenkt høyrisikohendelse som resulterer i akutt forurensing.

En samordningsøvelse mellom disse partene gjennomføres hvert år, for å holde ved like og styrke samarbeidet som er av stor betydning om noe først skulle skje.  Området det øves i har mye skipstrafikk. Både antall skip, skipenes størrelse og last gjør at områdene har høy risiko for uønskede hendelser. 

- Å jobbe forebyggende, med lostjeneste og nøye trafikkstyring fra vår sjøtrafikksentral på Fedje er viktig. I tillegg må vi øve på hvordan vi håndterer ting om noe først skulle gå galt, sier Ståle Arild Grimen, Kystverkets øvingsleder. I dag er Fensfjorden øvelsesarena. Personellet øver både taktisk planlegging og operativ gjennomføring av krisehåndtering. Miljøberedskapen er en viktig del av dette arbeidet. 

- For Kystverket er det spesielt viktig at vi gjennom denne samordningsavtalen raskere og på mindre byråkratisk vis kan få støtte fra Equinors fartøy. De trener regelmessig, er nær hendelsen og kan bidra til oljeoppsamling på sjøen, forteller øvingslederen.
- Dette er fartøy som Equinor har i beredskap for sine egne operasjoner, men som også er meget godt egnet for støtte til Kystverket dersom vi skulle beslutte statlig oljevernaksjon eller når vi støtter IUA i sin håndtering.   

Oljeutstyr foxtail på vei ut i sjøen

Aksjonsledelsen i Horten


Øvelsen i dag finner sted i et fantastisk øvingsvær under høy blå himmel, meget mulig langt fra hvordan forholdene kan være når det først skjer noe.
- Vi har uansett fått til et godt samvirke mellom IUAs mannskaper i fjæra, Equinor, Kystvakten og Kystverkets fartøy på sjøen og har fått testet muligheten for rask nedlasting av bilder fra Kystverkets overvåkingsfly, LN KYV. Bilder som gir god og viktig oversikt for videre innsats på sjøen. Kystverkets oljevernfartøy OV Utvær deltar også.


Fra IUAs arbeid i fjæra

'Mannskap fra IUA Bergen region

 

Fra Skadestedsledelse - Sjø
(bildetekster: nederst)

Kystverket har folk både i operasjonsledelse, i felt og som observatører på fartøy. Vårt overvåkingsfly LN-KYV gjennomfører to overflyginger over det berørte området for å skaffe nyttig og viktig oversikt ved hjelpe av ulike typer bilder.  

Mer om fagområdet Miljøberedskap og akutt forurensingBilder:
Fra KV Bergen, Innsatsleder Sjø (Teamet utgjør to fra Kystverket og en fra Kystvakta, Ida Sofie Kausland som observatør (eget bilde) og Lars Petter Wilson som øvingsleder på sjø. På bildet f.v: Kystverkets Alf Arne Borgund og Petter G. Støle.

Bilder også fra IUA Bergen regions arbeid i øvelsen.

Aksjonsledelsen (Horten): Ingrid Lauvrak, Bjørn Helge Utne og Rune Frostvin. 

Øvingsledelsen er lokalisert ved Mongstad (ikke bilder derfra)

Rett over: Fra Kystverkets overvåkningsfly LN-KYV


Til toppen