Hopp direkte til innhold

Styrker trafikkovervåkingen på Svalbard

AIS kart over AIS basestasjoner på Svalbard

Kystverket har utvidet AIS infrastrukturen på Svalbard med to nye basestasjoner. Disse gjør det mulig å se skipstrafikk utenfor sørkysten av Spitsbergen.

Etableringen av to nye basestasjoner er et ledd i utbyggingen av et fullverdig AIS nettverk på Svalbard. Så langt har Kystverket etablert 16 AIS basestasjoner på Svalbard. Når de tre siste basestasjonene etableres i 2022 vil Kystverket få komplett dekning av skipstrafikk langs kysten av Svalbard.

Gir oversikt av skipstrafikken

Kystverkets AIS nettverk gir norske myndigheter et fullverdig bilde av skipstrafikken med få sekunders forsinkelse. Med økende skipstrafikk, ekstreme værforhold og store avstander til redningsressurser er dette en viktig tjeneste for skipsfarten, forvaltingen i miljøsårbare områder, søk- og redningstjenester og andre beredskapsmyndigheter.

Bygget for å motstå ekstreme forhold

Mange av AIS basestasjonene er satt opp på ekstremt værutsatte områder uten infrastruktur, og har av den grunn et unikt og skreddersydd design som gjør at de kan motstå ekstreme værforhold og kommunisere med andre basestasjoner uten å være tilkoblet strøm eller nett. 

Om AIS nettverket på Svalbard

  • Tilgang på AIS-data i sanntid gir søk- og redningstjenester mulighet til å raskere lokalisere fartøy i nød, og få oversikt over andre skip i området som kan bistå.
  • AIS basestasjonene fanger opp AIS signaler fra skip opptil 40 nautiske mil fra kysten, og registrerer dets identitet, posisjon, fart og kurs.
  • De nyeste basestasjonene er driftet på sol- og vindenergi, mens de eldste er driftet på landstrøm.
  • De nyeste stasjonene på Svalbard skal tåle ekstreme værpåkjenninger, driftes uten landbasert infrastruktur, og fungere i mørketiden.
  • Kystverkets AIS-basestasjoner er utviklet, montert og teknisk driftet av Kongsberg Seatex.
  • AIS er et tiltak i regjeringens arbeid for å styrke sjøsikkerhet og beredskap. Utbyggingen av AIS på Svalbard er en del av gjennomføringen av Stortingsmelding 35 (2015-2016).

AIS basestasjonAIS basestasjon etablert i 2019 på Prins Karls Forland (Stairhøgdene) vest for Spitsbergen. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

Til toppen