Hopp direkte til innhold

Nordvard

Nordvard er et skipsvrak som ligger på bunnen i Mossesundet. Skipet var opprinnelig et tysk forsyningsskip til ubåtflåten, og ble bombet under andre verdenskrig. I 2007 ble det fjernet mye olje fra vraket - ca. 450 tonn olje ble pumpet ut. Kystverket har ansvar for vraket og for å stoppe lekkasjen, mens Moss kommune har ansvar for forurensningen som kommer til overflaten.

20. august 2022 ble det meldt om mye olje i Mossesundet. Det har siden 25. august 2022 ligget lenser som fanger opp oljen rundt skipet.

Håndtering av utslippene

Skipsvraket lekker olje, og både kommunen og Kystverket følger situasjonen tett. Det er mange faktorer som undersøkes og følges opp, og derfor er det stadig aktivitet i Mossesundet. 

Det er usikkert hvor kilden til lekkasjen er, og Kystverket har kartlagt dette blant annet ved hjelp av undervannsdroner. Det er viktig å få samlet kunnskap om skipets tilstand til bruk i videre arbeid, både for å få samlet opp oljen som lekker, og for hvordan man best mulig kan hente opp oljen fra vraket. 

Det er usikkert hvor mye olje som ligger igjen i vraket. 

Skal tømmes for resterende oljeprodukter

I april 2023 har Kystverket, sammen med Subsea partner, startet arbeidet med å stoppe lekkasjen og fjerne så mye som mulig av de resterende oljeproduktene fra Nordvard. Arbeidet skal etter planen være ferdig innen 15. juni.

Miljøutfordringer og -konsekvenser 

Oljeutslipp, slik den Nordvard representerer, har negativ påvirkning på natur og friluftsliv. Kystverket og Moss kommune ser alvorlig på situasjonen, og følger situasjonen tett for å sørge for at forurensningen blir håndtert slik at miljøkonsekvensene blir så begrenset som mulig. 

Oppfølging av vraket  

Kystverket har ansvaret for skipsvraket, og dermed for å gjennomføre tiltak og å stoppe oljelekkasjene fra vraket. 

Det er Moss kommune som har ansvar for å samle opp forurensningen fra Nordvard som kommer til overflaten.

Kystverket og Moss kommune samarbeider tett i arbeidet. 

Les mer om Nordvard på sidene til Moss kommune (ekstern lenke til moss.kommune.no).

Noe av tidligere arbeid med Nordvard

Tilstanden til Nordvard har vært gjenstand for undersøkelser i flere omganger, og det er også gjennomført tiltak for å tømme vraket for olje tidligere. Det er umulig å fjerne oljen helt fra slike skipsvrak, og vi kan oppleve at det lekker olje fra Nordvard og lignende vrak som ligger på bunnen. 

Kystverket fjernet olje fra vraket i 2007/2008. Vi tok ut 485 tonn olje fra vrakets tanker. Det er umulig å fjerne all oljen i en tømmeaksjon. Vi regner med at vi fjernet omtrent 95 prosent av oljen. 

I august 2022 ble det meldt om olje i Mossesundet. 

En befaring viste at omfanget av oljen på overflaten var ca. 50 meter bredt og ca. 800 meter langt. For å kartlegge omfanget av oljeutslippet bisto Kystverket 21. august med droneoverflyving over vraket. Det Interkommunale Utvalget for Akutt forurensning (IUA) besluttet at det måtte aksjoneres for å fange opp oljen, og 25. august ble det plassert ut lenser rundt skipsvraket.

Det ble satt ut 600 meter med sperrelenser som holder absorberende innerlenser på plass. Lensene er forankret med moringer og utstyrt med lys, så de er synlige for skipstrafikk også i mørket. 

I november 2022 gjennomførte Kystverket en undersøkelse av hele vraket for å forsøke å finne ut hvor lekkasjene kommer fra. Undersøkelsene ble gjort gjennom strømberegninger og ved hjelp av en 3D-modell av vraket. Det ble gjennomført av en undervannsdrone (ROV). I desember 2022 ble funnene analysert. Resultatene av undersøkelsen vil danne grunnlag for valg av metode for ytterligere tømming av vrakets skrog. 

Nordvard var et tysk forsyningsskip under 2. verdenskrig

Nordvard er et ca. 120 meter langt skip som fungerte som verksted og forsyningsskip for ubåter og andre tyske fartøy under krigen. Nordvard lagret diverse oljeprodukter både i egne tanker og i oljefat som var plassert i forskjellige lasterom, samt ammunisjon og våpen. Det er stor usikkerhet om hvor mye olje som var ombord på Nordvard da det sank, men man antar at det kan ha inneholdt 200-2000 tonn olje på tidspunktet skipet sank.  

Nordvard ble bombet av britiske bombefly den i 1944, og sank til ca. 37 meters dyp. Det ligger ca. 200 meter utenfor munningen av Mosseelva. 

Vraket ligger stabilt. 

Kontakt

Seniorrådgiver

John Erik Evensen /
Til toppen