Hopp direkte til innhold

Biodrivstoff

SINTEF har på oppdrag fra Kystverket utarbeidet en statusrapport med mål om å øke kunnskapen vår om transport, import og bruk av biodrivstoff i Norge, og hvordan Kystverket skal forholde seg til denne type biodrivstoff ved akutt forurensing.

I tillegg til å innhente informasjon og sammenfatte eksisterende kunnskap, har utvalgte biodrivstoffprodukter blitt analysert for fysikaliske og kjemiske egenskaper på laboratoriet. Giftighetstester er utført på hoppekrepsen Raudåte (Calanus finmarchicus). 

Bruk av flytende biodrivstoff for eksempel biodiesel spiller en sentral rolle framover for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Siden biodrivstoff er en noe begrenset ressurs globalt, vil biodrivstoff sammen med alternative fornybare drivstofftyper som elektrifisering/batteri, "grønn/blå" energibærere som hydrogen, ammoniakk og metanol, samt hybride teknologier, være en del av løsningen for å redusere utslipp fra skipsfart i årene som kommer. 

Rapport

Studie om biodrivstoff - sluttrapport - 2022

Last ned

Statusrapport om transport, import og bruk av biodrivstoff i Norge, og hvordan Kystverket skal forholde seg til denne type biodrivstoff ved akutt forurensing.

Rapport Publisert Oppdatert
Til toppen