Hopp direkte til innhold

IMAROS-workshop i Horten

Testing av oljeoppsamler i basseng.
Her testes oljeoppsamleren i bassenget i testhallen i Horten. Foto: Kystverket

Alle deltakerlandene var til stede da Kystverket inviterte til workshop i Horten.

I forbindelse med det EU-finansierte prosjektet IMAROS, gjennomføres det denne uken testing i Horten.

- Denne runden har vi testet metoder for oljeopptak, med oljeoppsamler (skimmer) og med lenser, sier prosjektleder for IMAROS Kathrine Idås.

Bakgrunnen for IMAROS-prosjektet er at IMO (International Maritime Organization) har stilt nye krav til svovelinnholdet i drivstoff.

IMAROS er et samarbeidsprosjekt mellom 6 land, og ledes av Norge, ved Kystverket. Gjennom prosjektet skal det samles inn kunnskap og erfaring fra flere land for å få oversikt over egenskapene til den nye generasjonen oljer og undersøke om dagens oljevernberedskapsteknologi er anvendbar på de nye oljene. Prosjektet er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, Belgia og Malta. Representanter fra alle samarbeidslandene var på plass i testhallen.

I testingen som under workshopen ble det ikke brukt lav-svoveloljer, men en testolje som vi kjenner fra før. Det er først og fremst metoden for videre testing som skal diskuteres. I uke 43 og 48 er det lav-svoveloljene som skal testes i bassenget i Horten.

- Vi vil på forhånd analysere oljene og deretter undersøke opptak av fire forskjellige oljer under kontrollerte betingelser og med ulike opptakere, sier Idås.

Til toppen