Hopp direkte til innhold

Skal anbefale oljevernutstyr og metoder for nye lav-svovel drivstoff

Syv mennesker som står på rad foran en skjerm.
Prosjektdeltakere fra samarbeidslandene i IMAROS-prosjektet.

Kystverket skal sammen med samarbeidspartnere i Sverige, Danmark, Frankrike, Belgia og Malta finne ut hvordan man på best mulig måte kan bekjempe utslipp av lav-svoveldrivstoff.

Fra 2020 har FNs sjøsikkerhetsorganisasjon IMO gjort endringer i regelverket sitt for å redusere luftutslipp fra skip. Disse endringene har resultert i nye drivstofftyper og økt bruk av det som kalles lav-svoveldrivstoff.

Skulle det skje en utslippshendelse på sjø vil disse nye drivstofftypene kunne by på utfordringer. Testing i laboratorier har vist stor spredning i fysiske og kjemiske egenskaper, samt i giftighet. Dette betyr at dersom det skulle skje en ulykke med et skip som går på lav-svoveldrivstoff vil det kunne føre til alvorlige innvirkninger på det marine miljøet, i tillegg til at det kan være vanskeligheter med å ta opp oljen med konvensjonelt oljevernutstyr og metoder.

EU-finansiert samarbeid

Kystverket har derfor tatt initiativ til prosjektet IMAROS, som skal samle inn kunnskap og erfaring fra flere land, og på den måten ende opp med anbefalinger for hvordan man best mulig kan gjennomføre oljevernaksjoner ved utslipp av disse nye drivstoffoljene. Prosjektet er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, Belgia og Malta, og finansieres av EU.

Prosjektet skal identifisere de mest relevante produktene av nye drivstofftyper som brukes av skip i Europa. Disse vil bli analysert, før egnetheten til forskjellige responsteknologier og metoder testes på disse oljene. Målet er å kunne anbefale oljevernutstyr og metoder for de nye lav-svovel drivstofftypene.

Kommet godt i gang

IMAROS har kommet godt i gang, og det har vært både kickoff i Brüssel og workshop i København. Her har prosjektgruppen startet arbeidet og blitt enige om videre planer for prosjektet, som skal gå over to år.

Til toppen