Hopp direkte til innhold

IMAROS 2

Prosjektet IMAROS 2 skal gjennomføres i 2024-2025, og er basert på funnene fra det første IMAROS-prosjektet.

Prosjektet består av to hovedutfordringer:

  • Forbedre forståelsen av hvordan lavsvoveloljer (LSFOer) opptrer etter utslipp til vann, og på den måten bedre beredskapsresponsen. 
  • Forbedre mekanisk oppsamling av lavsvoveloljer og strandrensing.

Data vil bli samlet inn flere steder i Europa. Karakterisering av prøvenes fysiske og kjemiske egenskaper vil bli utført for å forbedre kunnskapen om oljens oppførsel når den slippes ut i miljøet. Resultatene brukes til å vurdere forskjellige responstiltak, og som inndata til modellering av oljeegenskaper og driv.

Vi skal gjennomføre tre prøveperioder i testfasiliteter i Norge og Finland, for å identifisere gode måter å få opp oljen fra vann. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Belgia, Malta, Nederland, Frankrike og Finland.

Film om prosjektet IMAROS 2. Publisert
Til toppen