Hopp direkte til innhold

Møteplasser

Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern møtes fire ganger i året, sammen med eksterne aktører. Etatene vektlegger tett dialog med operative aktører, industrien, akademia, forskningsinstitutter og andre for å sikre erfaringsoverføring og en felles innsats for oljevernberedskapen.

Samarbeidsforumet legger opp til en blanding av videomøter og fysiske møter i samband med felles arrangementer/konferanser, slik som Forum for framtidas oljevern​ og Beredskapsforum​, hvor alt er tilrettelagt for gode samarbeid med eksterne aktører.

Eksterne aktører kan også komme med innspill til Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern. Kontaktinformasjon står nederst på siden. 

Til toppen