Hopp direkte til innhold

Foredragsholdere

 • Ann-Helen Ernstsen

  Direktør for Senter for oljevern og marint miljø

  Ann-Helen er utdannet høyskoleingeniør i maskin og marinteknikk. Ved Universitetet i Tromsø har hun også studert Maritim arktisk kompetanse og har en Master in Technology and Safety in the High North. Ann-Helen har jobbet i Nordland fylkeskommune og vært ansatt i Kystverket Beredskap som overingeniør ved logistikk og teknologiseksjonen. Hun har også vært havnesjef i Vestvågøy kommune.

 • Ingvild Skeie Liland

  Ingvild Liland er seniorrådgiver ved Senter for oljevern og marint miljø. Hun ledet fjorårets Forum for framtidas oljevern, og trer igjen inn i rollen som konferansier. Liland har tidligere jobbet som prosjektleder og feltarbeider offshore for Baker Hughes med hovedoppgaver innen brønnkontroll. Hun har erfaring fra internasjonale samarbeidsprosjekter.

 • Gaute Wahl

  Gaute Wahl er seniorrådgiver ved Senter for oljevern og marint miljø. Han har jobbet med beredskap mot akutt forurensning, i privat konsulenttjeneste, og innen statlig forvaltning med utredninger, saksbehandling og prosjektarbeid. Gaute har også erfaring fra organisasjonsarbeid og undervisning.

 • Hans Petter Dahlslett

  Hans Petter er Senior Principal Consultant i DNV hvor han leder gruppen som jobber med miljørisiko og beredskap. Hans Petter er utdannet innen naturforvaltning, men har jobbet med oljevernberedskap de siste 15 årene. Han har bl.a. vært prosjektleder for en rekke utredninger og analyser, samt utvikling av beredskapskonsepter og beredskapsplaner knyttet til akutt forurensning.

 • Eirik Langeland

  Eirik Langeland er daglig leder i innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans. Eirik er utdannet siviløkonom fra NHH, og har hele sin karriere arbeidet med strategiutvikling, forretningsutvikling, organisasjonsendring og prosjekthåndtering.

 • Stig Nordaas

  Stig er seniorrådgiver i Kystverkets milljøberedskap, i avdeling for operasjon og samordning. Ansvarlig for Kystverkets strandrensekoordineringskurs. (Del)ansvarlig for støttesystemene KystCIM, og Kystinfo beredskap, inkl. StrandAPP. Ansvarlig for utarbeidelsen av Kystverkets metodehåndbok for strandrensing. Deltatt aktivt både i stab og i felt under aksjoner som Crete Cement, Full City og Trans Carrier. Vaktleder i Kystverkets vaktordning.

 • Per S. Daling

  Per S. Daling er seniorforsker ved SINTEF Ocean i Trondheim. Han har jobbet med F&U innenfor oljeforurensning i over 35 år, og vært prosjektleder for en rekke forskningsprosjekter/-program innen akutt oljeutslipp under ulike miljøforhold, inkl. testing og utvikling av oljevernteknologi. Han har lang erfaring fra både feltforsøk og reelle hendelser av olje på sjø, kystnære og isfylte farvann.

 • Hanne Greiff Johnsen

  Hanne jobber som Fagleder innenfor Bærekraft i Equinor med ansvar for miljørisiko og oljevern. Hun har jobbet med F&U innen dette fagfeltet i over 20 år, inkludert flere ledelsesroller i selskapet innenfor miljø- og arktisk teknologi. Hun har også en rolle som «Environmental Unit Leader» i Equinors beredskapsorganisasjon på norsk sokkel samt i selskapets globale beredskapsteam.

 • Ed Owens

  Dr. Ed Owens has 50 years’ experience in oil spill response and training worldwide, including the arctic coasts of Canada, Russia, and the USA, as well as coastal field studies at Ny Ålesund, oiled shoreline treatment experiments at Sveagruva, and studied shoreline ice formation near Svolvær and on Ingøyat (Finnmark). He co-authored two recent EPPR oil spill response strategy and tactics guides

 • Nicklas Helgstrand

  Nicklas Helgstrand er Beredskapsrådgiver ved Oslo brann- og redningsetat. Han jobber med beredskap mot akutt forurensning på kommunalt nivå og daglig leder for IUA Indre Oslofjord. Nicklas har også erfaring som instruktør og undervisning på mange ulike nivåer fra idrett og forsvaret.

 • Anneli Skog

  Anneli Skog är kunskapsmäklare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sverige. Hon har arbetat med kommunikationsfrågor i 37 år, inom försvarsindustrin och som senior rådgivare och utbildare inom privat och offentlig sektor i Skandinavien.

 • Hilde Dolva

  Hilde Dolva, seniorrådgiver i Kystverket, Miljøberedskap. Hilde har jobbet med strandrensing, miljøundersøkelser, bevissikring etter hendelser, in-situ brenning og dispergeringsmidler. Hilde har vært involvert i flere aksjoner, og da særlig de langvarige strandaksjoner med oljeutslipp og plastpellets. Hun har jobbet allsidig i Kystverket siden 2006.

 • Jan Willie Holbu

  Jan Willie Holbu er senioringeniør hos Miljøberedskap i Kystverket, avdeling Logistikk og Teknologiutvikling. Han har jobbet i Kystverket i 12 år, innen bla. anskaffelse og implementering av oljevernutstyr på Kystvakten og Kystverkets fartøy. Har også jobbet med beredskapsanalyser, Olje På Vann og diverse FoU arbeid, og nå bla. prosjektleder for arbeidet med statlig dispergeringsberedskap.

 • Terje Kristensen

  Terje Kristensen er commercial director i Andøya Space. Han er økonom, med mange års erfaring fra jobbing internasjonalt og med eksportarbeid, samt forretningsutvikling.

 • Rune Bergstrøm

  Rune Bergstrøm arbeider i staben for miljøberedskap i Kystverket. Ansvarsområder er miljøvern, FoU aksjonsledelse mm. Han har jobbet med akutt forurensning i Kystverket siden 2008. Rune har lang erfaring med miljøforvaltning på ulike nivå i Norge og utlandet. Han deltar også i forskningsprosjekter og råd som bevilger forskningsmidler.

 • Knut Frode Dagestad

  Knut-Frode Dagestad er seniorforsker ved Meteorologisk Institutt. Hans ansvarsområde inkluderer modellering av drift i havet for mange ulike substanser og objekter, som olje, personer, livbåter, fiskeegg, plast osv. Knut-Frode Dagestad er hovedutvikler av verktøyet OpenDrift (https://opendrift.github.io) som benyttes både til forskning og operasjonelle tjenester for beregning av drivbaner.

 • Kai Håkon Christensen

  Kai H. Christensen leder Avdeling for hav og is ved Meteorologisk institutt. Avdelingen har ansvar for varslingsmodellene for hav- og kystsirkulasjonen samt for sjøisutbredelsen.

 • Karina Bakkeløken Hjemlervik

  Karina Hjelmervik er professor i anvendt matematikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun brenner for å vekke engasjement og spre kunnskap. De senere år har hun vært prosjektleder for Oslofjord-prosjektet der det er satt opp, validert og justert en havmodell for Oslofjorden. Hun har master i oseanografi og doktorgrad i matematikk der temaet var strøm og bølger i fjorder.

Til toppen