Hopp direkte til innhold

Foredragsholdere

 • Kjetil Moe (konfransier)

  Kjetil Moe har mange års erfaring fra møte- og debattledelse, og har de siste to årene vært møteleder for det nasjonale seminaret for beredskap mot akutt forurensning. Han har jobbet med beredskap, kriseøvelser og krisekommunikasjon i over 20 år, og har også allsidig mediebakgrunn som journalist og redaktør og fra nyhetsproduksjon i NRK.  

 • Vidar Ulriksen

  The Ministry of Trade, Industry and Fisheries has two cabinet ministers, the Minister of Trade and Industry and the Minister of Fisheries and Ocean Policy. Mr. Ulriksen is the Deputy Minister of Fisheries and Ocean Policy. His responsibilities include sectors such as fisheries, aquaculture, maritime and coastal affairs. He represents the Labour Party.

  Education

  • Vocational School in Fisheries, Austevoll

  Work experience / political positions

  • 2021- State Secretary, Ministry of Trade, Industry and Fisheries
  • 2011-2011: Regional Director, Directorate of Fisheries, Norway
  • 2005-2011: State Secretary, Ministry of Fisheries and Coastal Affairs
  • 1988-1996: Deputy Chairman, The Norwegian Fishermen’s Association
  • Worked most of his career as a fisherman and three years’ experience as a crane operator in the shipyard industry.
  • 16 years’ experience as an elected representative of the Labour Party in the Municipality of Flora. Board Member of the Labour Party in the county of Sogn og Fjordane.
 • Hans Petter Mortensholm

  Hans Petter Mortensholm er direktør for Miljøberedskap i Kystverket og ansvarlig for statens beredskap mot akutt forurensing i Norge. Han er blant annet utdannet på Sjøkrigsskolen og har mange års erfaring fra operativ tjeneste i Sjøforsvaret. Mortensholm begynte i Kystverket i 2007 og har jobbet mye med forurensing fra skipsvrak og har blant annet erfaring fra aksjonsledelse av statlige oljevernaksjoner. Mortensholm ble ansatt som direktør Miljøberedskap i mars 2021. 

 • Steinar Lodve Gyltnes

  Steinar Lodve Gyltnes er avdelingsleder i Kystverket Miljøberedskap, logistikk og teknologiutviklingsavdelingen. Han har jobbet med beredskap mot akutt forurensning i Kystverket siden 2007. Avdelingen han leder er blant annet ansvarlig for innkjøp av statlig oljevernmateriell, oppfølging av drift og vedlikehold ved Kystverkets 15 oljeverndepoter og 18 større statlige fartøy med oljevernutstyr om bord. Han er ansvarlig for koordinering av FoU oljeverntiltak, og leder arbeidet i nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr. Han har arbeidet med utredninger av nye test- og treningsfasiliteter, og sitter som representant fra Kystverket i Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern. Han er utdannet marineingeniør fra Sjøkrigsskolen og bedriftsøkonom fra NHH, og har tidligere arbeidet som maskinmester i ubåtvåpenet og innehatt flere stillinger ved Sjøforsvarets skoler. 

 • Gro Øfjord

  Gro D. Øfjord er sjefingeniør i seksjon for petroleumsvirksomhet i Miljødirektoratet. Har jobbet i Miljødirektoratet i mer enn 15 år innen miljøforvaltning og petroleumsindustri. Hun er blant annet ansvarlig for arbeidet med beredskap mot akutt forurensning (oljevern). Gro er utdannet sivilingeniør innen kjemi fra NTNU og har en master i Environmental Engineering fra University of Washington i USA. Hun har også lang erfaring både som forsker og konsulent i rådgivende ingeniørselskap blant annet innenfor økotokstesting og risikovurdering av oljefeltkjemikalier.

 • Rune Pedersen

  Rune Pedersen er miljø- og oljevernrådgiver i Vår Energi og har vært i selskapet siden 2019. Han inngår også i NOFOs vaktstyrke som miljørådgiver.  Rune har over 30 års erfaring innen beredskapsfaget gjennom Forsvaret og Norges brannskole. De siste 15 årene innen miljørisiko- og oljevernberedskap og spesielt innenfor kystnær beredskap. Rune har tidligere vært ansatt i Norwegian Petro Services AS som Senior Rådgiver og i DNV (DNV GL) som Principal Consultant og arbeidet med miljørisiko- og beredskapsanalyser, samt ulike utrednings- og utviklingsprosjekter relatert til oljevernberedskap. Rune er selskapets representant i Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern.

 • Øyvind V. Salvesen

  Øyvind V. Salvesen er seniorrådgiver i avdeling for petroleum i Norges Forskningsråd. Øyvind har i ti år hatt ansvaret for boring og brønn, men har nylig tatt over fagområdet "Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø". Dette inkluderer blant annet forskning og teknologiutvikling innen oljevernberedskap. Han er utdannet innen petroleumsteknologi fra NTNU og har tidligere jobbet som feltarbeider offshore for Halliburton.  

 • Jan Gaute Haug

  Tilsatt som branningenør i Øygarden brann og redning KF med over ti års erfaring som innsatsleder i brannvesenet. Har erfaring som skadestedsleder ved oljevernaksjonen etter havariet med Helge Ingstad og den påfølgende isoporryddingen, samt flere mindre aksjoner. Er engasjert i IUA Bergen sitt arbeid med kvalitetsforbedring, og miljørisiko- og beredskapsanalyser.

 • Kristin Klem Huseby

  Kristin Klem Husebye er fagansvarlig for Beredskapsbygging i NOFO som består av fagområdene Plan, Miljø og Fjernmåling. Hun har arbeidet i NOFO i 11 år og har stort sett jobbet med fjernmåling og oppfølging og bruk av ulike kapasiteter hele tiden. Alt fra utarbeiding av konsept for fjernmåling, planlegging av bruk av fjernmåling under øvelser i alle barrierer (offshore og kystnært) til oppfølging av ressurser i reelle hendelser.

 • Martine M. Espeseth

  Martine M. Espeseth har en doktorgrad i fjernmåling av oljesøl og sjøis. Martine er prosjektleder i jordobservasjonsgruppa hos KSAT med et hovedfokus på oljetjenesten. 

 • Hugo Isaksen

  Hugo Isaksen er prosjektleder i jordobservasjonsgruppa hos KSAT. Hugo er fagansvarlig for oljetjenesten og har ansvar for utvikling av tjenesten og at kundene fra hele verden er fornøyd.

 • Anders Hermansen

  Anders jobber som overingeniør innenfor miljøteknologi i Equinor. Han leder F&U-prosjekter innen sensorbasert miljøovervåking og -kartlegging, og jobber med lekkasjedeteksjonsteknologi for undervanns produksjonsanlegg. Bakgrunn som sivilingeniør innen kjemi og industriell økologi. Har jobbet med fornybar energi og innen miljøområdet i Equinor i nærmere 20 år. 

 • Tim Nedwed

  image35yco.png

  Dr. Nedwed is the OSR Principal Advisor with ExxonMobil.  He has a B.S in chemical engineering and a Ph.D. in environmental engineering.  He has worked for ExxonMobil for 24 years and has led the OSR research program for over 18 years.  Dr. Nedwed’s primary expertise is on oil spill response technologies with a focus on dispersants, in situ burning, remote detection of oil, and oil spill fate and effects.  He has over 75 publications and 19 patents related to his research. 

 • Silje Berger

  Silje Berger er utdannet biolog fra Universitet i Hannover i Tyskland. Hun har jobbet med beredskap mot akutt forurensning i Kystverket siden 2008 og vært involvert i mange ulike prosjekter på fagfeltet, senest som prosjektleder for IMAROS-prosjektet.

 • Bjørn Ronny Frost

  Bjørn Ronny Frost er senioringeniør hos Miljøberedskap i Kystverket, avdeling Logistikk og Teknologiutvikling. Han har jobbet i Kystverket i 10 år med ansvaret for depotet og oljevernutstyr i Horten, Kristiansand og Stavanger. Rådgivning av tekniske og logistikk til kommunene ved oljesøl. Jobber også med testing og teknologiutvikling samt ansvarlig for teknisk drift og vedlikehold av Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr. 

 • John Inge Karoliussen

  John Inge Karoliussen er Seniorrådgiver FoU i Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

  John Inge har jobbet i NOFO siden 2012 og har erfaring fra både operative og tekniske avdelinger.

  Til daglig jobber han med forskning og utvikling av oljevernutstyr og teknologi, samt går beredskapsvakt som Innsatsleder Sjø.

  Han har bakgrunn fra Kystvakten og er utdannet Ingeniør i Nautikk med tilleggsutdanning innen prosess- og gassteknologi.

 • Rune Bergstrøm

  Rune Bergstrøm arbeider i staben for miljøberedskap i Kystverket. Ansvarsområder er miljøvern, FoU aksjonsledelse mm. Han har jobbet med akutt forurensning i Kystverket siden 2008. Rune har lang erfaring med miljøforvaltning på ulike nivå i Norge og utlandet. Han deltar også i forskningsprosjekter og råd som bevilger forskningsmidler.

 • Jon Arve Røyset

  Jon-Arve Røyset har siden 2003 jobbet som utreder og prosjektleder for flere nasjonale og internasjonale prosjekter i regi av Kystverket. De siste par årene har han vært sentral i arbeidet med å utarbeide en ny beredskapsanalyse for norske havområder og i arbeidet med Arktisk råds analyser av skipstrafikk. Arbeidet han har ledet med å utvikle analysesystemet AISyRISK er anerkjent internasjonalt. Han har tidligere vært sentral i arbeidet med forvaltningsplaner for norske havområder og i nasjonal transportplan.

Til toppen