Hopp direkte til innhold

Workshops

Siste del av dag 1 vil det arrangeres workshops for de som deltar i Svolvær. Det er satt opp fem temaer, og du kan melde deg opp på ett av dem. Under ser du hvilke tema som er satt opp på årets konferanse. Ordstyrerne vil sende ut et bakgrunnsnotat med informasjon til sine deltakere i forkant av konferansen.

Workshops 2022

 • Forbedringsforslag for utstyr i kyst- og strandsonen

  Mål med workshop: Komme med forbedringsforslag til oljevernmateriellet som brukes i kyst- og strandsonen.

 • Akuttutslipp fra offshoreindustrien  

  Etablering av strandrenseprogram i en aksjon, inkludert organisering og kompetanse i gjennomføring.

  Mål med workshop: Gjennomgå og diskutere sentrale deler av et strandrenseprogram, ansvar og roller inkludert dagens struktur og avtaleverk, identifisere utfordringer og forbedringer som grunnlag for (og forslag til) videre arbeide. 

 • Kystverkets virtuelle virkelighet

  Samhandlings- og øvingsplattform for Miljøberedskap.

  Mål med workshop: Under workshopen forsøkte vi å beskrive hvordan kombinasjonen av digitale verktøy og data hentet fra virkeligheten kan være en plattform som styrker og løfter trening for oljevern og miljøberedskap. Hensikten med workshopen var å hente tanker og ideer til veien videre for å gjøre virtuelle verktøy til gode og nyttige redskap for privat, kommunal og statlig beredskap mot akutt forurensning.  

 • Spill of Opportunity – testing under hendelser

  Mål med workshop: Utnytte utslippshendelser til testing og forbedring av oljevernet, og kartlegge hvordan det kan legges til rette for smidig gjennomføring.

 • Felles kriteriesett for dokumentasjon av mekanisk oppsamling av olje på sjø

Til toppen