Hopp direkte til innhold

Workshops

Siste del av dag 1 vil det arrangeres workshops for de som deltar i Svolvær. Det er satt opp fem temaer, og du kan melde deg opp på ett av dem. Under ser du hvilke tema som er satt opp på årets konferanse. Ordstyrerne vil sende ut et bakgrunnsnotat med informasjon til sine deltakere i forkant av konferansen.

 • Akuttutslipp fra offshoreindustrien

  Akuttutslipp fra offshoreindustrien –  Etablering av strandrenseprogram i en aksjon, inkludert organisering og kompetanse i gjennomføring

  Ønsket resultat: Gjennomgang og diskusjon for å styrke kunnskap og dele erfaring rundt organisering av et strandrenseprogram, samt verktøy og kompetanse/trening.

  Denne workshopen har som mål å gå gjennom sentrale deler av et strandrenseprogram, diskutere ansvar og roller inkludert dagens struktur og avtaleverk, identifisere utfordringer og forbedringer som grunnlag for (og forslag til) videre arbeide.

  Les referatet fra workshopen om akuttutslipp fra offshoreindustrien.

 • Felles kriteriesett for dokumentasjon av effektivitet i mekanisk oppsamling

  Felles kriteriesett for dokumentasjon av effektivitet i mekanisk oppsamling.

  Tidligere oljevernaksjoner nasjonalt og internasjonalt har ikke en ensartet måte å dokumentere opptatt mengde olje fra sjø.

  Ønsket resultat: Gjennomgang og diskusjon rundt hvilke momenter som bør inngå i et felles kriteriesett for mekanisk oppsamling av olje fra sjø.

  Det ønskes utviklet en punktliste over forhold som bør dokumenteres/beskrives ved fartøysbasert mekanisk oppsamling av olje. Listen skal være kortfattet nok til at den blir brukt på taktisk nivå.

  effektivitet i mekanisk oppsamling:

  Tankekart_Felles kriteriesett for dokumentasjon av (effektivitet) mekanisk oppsamling av olje på sjø.jpeg

 • Spill of opportunity - testing under hendelser

  Spill of Opportunity - Testing under hendelser

  Spill of opportunity (SoO) går ut på å utnytte utslippshendelser til å teste utstyr, samt prøve ut nye/justerte teknikker og metoder. Man bruker reelle hendelser for å heve kunnskapsnivået, få verifisert utstyr, metoder og modeller. Målet er at SoO skal føre til et bedre oljevern.

  I workshopen vil fokus være på hvordan dette kan gjennomføres på en smidig måte, samt konkrete innspill til SoO.

  Les referatet fra workshopen om spill of opportunity.

 • Samhandlings- og øvingsplattform for miljøberedskap

  Kystverkets virituelle virkelighet: Samhandlings- og øvingsplattform for miljøberedskap? 

  I denne workshopen vil vi beskrive hvordan kombinasjonen av digitale verktøy og data hentet fra virkeligheten kan være en plattform som styrker og løfter trening for oljevern og miljøberedskap gjennom en digital tvilling.

  I vår workshop vil vi gjøre en praktisk demo av verktøyet (Kystverkets virutelle virkelighet), og vi gjerne ha dine tanker og ideer til veien videre for å gjøre virtuelle verktøy til gode og nyttige redskap for privat, kommunal og statlig beredskap mot akutt forurensning.

  Les referatet fra workshopen om samhandlings- og øvingsplattform for miljøberedskap.

 • Forbedringsforslag for utstyr i kyst- og strandsonen

  Forbedringsforslag for utstyr i kyst- og strandsonen 

  Målet med denne workshopen er å komme med forbedringsforslag til oljevernmateriellet som brukes i kyst- og strandsonen.

  1. Hva kjennetegner utstyr som fungerer bra i oljevernaksjoner?
  2. Hvordan kan vi håndtere små dagligdagse aksjoner med mindre klimaavtrykk?
  3. Hvordan kan lensemateriellet i denne kategorien forbedres?
  4. Hvordan kan materiell til strandsanering forbedres?
  5. Hvilke andre løsninger og forslag har vi?

  Les referatet fra workshopen om forbedringsforslag for utstyr i kyst- og strandsonen

Til toppen