Hopp direkte til innhold
Nye tider: I havna på Brattestø er fiskebåter erstattet med fritidsbåter.

Et tilbakeblikk på fiskerihavnene

Fiskerihavner langs kysten vår skifter nå eiere. Et nytt kapitel for en svært viktig del av kysthistorien.

To av fiskerihavnene med historisk sus ble fredet sammen med 19 andre kystanlegg i august 2016. Brattestø, Hvalers eldste havn, og Nesland stø i Flakstad kommune i Lofoten symboliserer mye av den maritime kulturarven vi finner langs hele kysten.

Fredningen var en del av Riksantikvarens oppfølging av Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur, i samarbeid med Riksantikvaren. Kulturminnene som ble plukket ut i 2016 befinner seg langs hele Norges langstrakte kyst, og har bidratt til å sikre trygg ferdsel til sjøs.

Fiskerihistorie

De to fiskerihavnene Brattestø og Nesland stø er av ulik type, men begge svært gode eksempler på samfunnsøkonomiske tiltak for sin tid, og for det området de ble bygd.

Førstnevnte er et fiskerihistorisk viktig eksempel på et typisk havneanlegg fra slutten av 1800-tallet. Vestre og østre molo ble oppført fra 1889 til 1897 og er den eldste havnen på Hvaler. I dag et yndet sted for fritidsbåter i alle størrelser, men det godt bevarte anlegget er knyttet til det store sildefisket på den tiden. Moloene har stor fiskerihistorisk og havnehistorisk verdi. Et spesielt fint steinarbeid og moloene viser også typiske konstruksjonsprinsipper for bygging av havnemoloer.

- I sesong var det her mange som kunne gå til havn. Med kort vei til fisken, ble det besparende å bygge skikkelige mottak som dette, forklarer konservator Kristine Moltu ved Lofotmuseet. 

Nestland stø, mye lengere nord, blir å regne som fiskerihavn i små skala, presiserer hun.

- Havneanlegget ut mot Vestfjorden i Nordland er av den eldre typen. Den enkleste typen havnetiltak på et typisk sted der tradisjonelle båter kunne gå i land. Angående Nesland er det nesten oppsiktsvekkende at det ble utført reparasjoner så seint som på slutten av 1980-tallet, ettersom havna er så lita og næringsaktiviteten måtte ha opphørt for lenge siden.

Statens Havnevesen bygde støanlegget med to vorrer i 1886. Murene har vært utsatt for hard pågang fra havet og har vært skadet og reparert gjentatte ganger, som nevnt senest i 1988. Formålet med fredningsvedtaket her er å bevare Nesland stø som en tradisjonell havn fra et typisk fiskeværsmiljø for de tradisjonelle fiskebåtene med årer og seil. 

De statlige fiskerihavnene

De statlige fiskerihavnene sør for Stad ble overført til fylkeskommunene 1. januar 2020 som ledd i regionreformen. Fylkene nord for Stad hadde per regjeringsskiftet høsten 2021 ikke overtatt noen statlige fiskerihavner.

Den nye regjeringen ønsker å gjøre fiskerihavnene til et statlig ansvar igjen. Planen er at de tidligere statlige fiskerihavnene i fylkene sør for Stad skal tilbakeføres til Kystverket. De berørte fylkeskommunene skal behandle sak om tilbakeføring av havnene på fylkestingene høsten 2022 med sikte på tilbakeføring per 1.1.2023.

Tilgjengelig skjærgård.
Moloene og områdene rundt Brattestø er et populært utfartsområde.
Den eldste havna på Hvaler.
Gamle kunster: Steinarbeidet er spesielt fint langs moloene i Brattestø.
Et enkelt havneanlegg nært fiskeressursene.
Nesland: En viktig havn i Lofoten i sin tid. Nå mest idyll og et viktig kulturminne.
Stille på sommeren og begrenset aktivitet i fiskesesong.
Feriested: Ikke så mye aktivitet i havnen ved Nesland sommeren 2020.
Med motor på båtene ble ikke stø så aktuell for fiskebåtene
Lofotfiske: Støene i Nesland har blitt fikset på helt frem til 1980-tallet.
Nordlandsidyll rundt Nesland stø.
Vestfjorden: Et vakkert landskap omkranser Nesland i Lofoten.
Til toppen