Hopp direkte til innhold

Feirer med lys i fyret

Ordfører Utsira
Igjen er det lys i sveipelyset. Ordfører Marte Eide Klovning mener flere vil besøke Utsira fyr nå. (Foto: Atle Grimsby)

Utsira fyr markerte 175 år med å tenne det gamle fyrlinseapparatet fra 1890.

Det tradisjonelle sveipelyset skal lyse fast i en prøveperiode på to år. Utsira fyr er på denne måten med i et reiselivsprosjekt som skal gjennomføres i regi av Rogaland fylkeskommune og Utsira kommune.

Lyset har en rekkevidde på 23 nautiske mil og er synlig for skip som seiler 4,2 mil ute i havet.

Ikon og kulturminne

Kommunen beskriver fyret som øyas viktigste «ikon», kulturminne og reiselivslokalitet, hvor anlegget er fredet av Riksantikvaren og er i Kystverkets eie. Utsira Fyr ble første gang tent 15. august 1844, og er Norges høyeste beliggende fyr. Fyret er automatisert, og ble avbemannet i desember 2004. I den anledning ble det tradisjonelle fyrlyset byttet ut med en moderne LED-lykt. LED-lykter er spesielt godt egnet til bruk i utsatte områder, og er mer pålitelige og mindre energikrevende enn den gamle teknologien.

- Vår hovedprioritet er å ivareta sikkerheten til de sjøfarende. Vi ønsker derfor å teste dette ut i en prøveperiode for å sikre at det tradisjonelle fyrlyset imøtekommer dagens sikkerhetskrav, forklarer regiondirektør i Kystverket Vest John Erik Hagen.

På jubileumsdagen påpeker ordfører Marte Eide Klovning at Utsira fyr og fyrstasjonen har en spesiell verdi for de som bor her ute.

- Utsira kommune har satt pris på samarbeidet med Kystverket om å få lovt til å videreutvikle området, og gjøre det mer tilgjengelig for innbyggerne og besøkende. Området er blitt en attraksjon, og nå vil den få en enda større verdi.

Nytt lys i fyret vil ifølge ordføreren bidra til at flere mennesker oppdager Utsira, og ønsker å ta turen ut. Det handler om å ha tro på Utsira. At Utsira har går en lys framtid i møte.

Et bygg for allmennheten

For Kystverket handler det om å gjøre fyrene tilgjengelige for allmennheten og aktiviteter knyttet til kystkultur. Regiondirektøren håper også at fyret kan bidra til positiv reiselivsutvikling på Utsira. Hagen fikk også det ærefulle oppdraget med å skru på sveipelyset:

- Paradoksalt nok skal den tennes av meg som regiondirektør i Kystverket. Da Utsira fyrstasjon ble avbemannet og automatisert i 2003, var det også jeg som gav klarsignal til å erstatte det gamle lyset med å montere et LED-lys som ble plassert på toppen av fyrets lyktehus for å ivareta fyrets navigasjonstekniske funksjon i fremtiden.

reg dir hagen utsira.jpg

I sin tale på dagen opplyste Hagen også at «gamlelyset» raskt ble savnet og Kystverket fikk flere henvendelser om dette. Da Rogaland fylkeskommune, sammen med Utsira kommune, kom med en henvendelse om en reiselivssatsing som inkluderte Utsira fyr, begynte ballen å rulle.

Pilotsatsingen for reisevirksomheten skal gjennomføres fra 30.juni 2019 til 30.juni 2021. LED-lyset vil da kunne fungere som en back-up hvis noe skulle svikte.

- Kystfyret på Utsira er et viktig kulturminne som vitner om en spesiell og viktig del av norsk historie. Nå står fyrstasjonen i sitt hundreogsyttifemte år klar i sin fineste drakt, med både gammel og ny teknologi i tårnet, ivrig etter å gjøre sitt bidrag i den spennende reiselivssatsingen, avslutter Hagen.Utsira Musikkorps speler.jpg

Fakta:

  • Kystfyret på Utsira er et viktig kulturminne som vitner om en spesiell og viktig del av norsk historie. Fyret på Utsira ble fredet etter kulturminneloven i 1999 og inngår i Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur.
  • Utsira fyr ble etablert i 1844 med to tvillingtårn. I 2003 ble fyret avbemannet.
  • Utsira er det eneste tvillingfyret der begge tårnene ble bygget innenfor samme fyrområde. Det ene fyret ble nedlagt i 1890 og står i dag uten lyktehus.
  • Både tårntypen og materialbruken er relativt sjelden, og fyret står beskrevet som å ha høy grad av opprinnelighet og miljøskapende verdi i området.
  • Det tradisjonelle linseapparatet er en såkalt 1. ordens Fresnel-linse fra 1890.
  • Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen som i dag er utleid til Utsira kommune.
  • Med en sveiphøyde på 78,2 meter over havet, er Utsira fyr Norges høyestliggende fyr.
  • Utsira fyr er et kystfyr som markerer første landkjenning for sjøfarende vestfra og nordfra.
  • Utsira fyr er ett av drøyt 100 fyr som fortsatt er i drift i dag. Totalt er det bygget over 200 fyrstasjoner i Norge.
Til toppen