Hopp direkte til innhold

Tranøy fyr

Tranøy fyr ble sommeren 2014 renovert. På Vestfjorden er malmskipet Golden Beijing på vei inn til Narvik havn fra England. Foto: Lise Maria Strömqvist/Kystverket.

Tranøy fyr har lyst lei inn Vestfjorden i over 150 år.

I løpet av 40 år på 1800-tallet ble i alt hundre fyr reist langs kysten for å sikre leia for sjøfartsnasjonen Norge. Ett av disse var Tranøy fyr i 1864. Byggingen av Norges fyrstasjoner blir i dag betegnet som et av de mest omfattende samferdselsprosjektene den norske staten har gjennomført. I dag, 150 år etter at fyrlykta ble tent, lyser Tranøy fyr fortsatt lei for sjøtrafikken i nord.

- Fyret er symbolet på den jobben Kystverket gjør hver dag for å sikre kysten vår, og når et fyr som Tranøy nå har lyst lei i et nasjonalt viktig sjøområde i 150 år, fortjener det en feiring i grunnlovsåret 2014, sier regiondirektør Fridtjof Wangsvik i Kystverket Nordland.

Et lys i mørket

Tranøy fyr har på grunn av sin strategiske beliggenhet, historiske rolle og bygningsmessige verdi vært fredet siden 1997. Fyret er et viktig kulturminne, og er i bruk som overnattingssted og turistmål, samtidig som det fremdeles er det et fyr var ment å være; et lyspunkt å navigere etter for de sjøfarende. Sommeren 2014 startet Kystverket restaureringen av fyrstasjonen. Fyrmesterboligen fra 1864 og betjentboligen fra 1936 er nå tilbakeført til sin opprinnelige form. Det er også innredet en leilighet som er tilpasset rullestolbrukere, noe som gjør at Tranøy fyr fra 2014 vil være tilgjengelig for flere brukere. Fyret er derfor som opplevelsessted og kulturminne et lys i mørket for flere en folk som ferdes til sjøs.

Program med spennvidde

28. august åpner fylkesmann Hill-Marta Solberg jubileumsfeiringen som vil vare i to dager med fest og faglig innhold. Torsdags kveld vil Lars og Ola Bremnes entre scenen på Tranøy fyr, med viser rett fra den nordnorske folkesjela. Dagen etter, den 29. august, skal feiringen forlate fyret og begi seg til seminarrommet ved Hamsunsenteret hvor dyktige forelesere blant annet skal ta for seg fyrets historie i et nasjonalt perspektiv, malmtransporten fra Narvik og fyret som kulturminne. Konserten og fagseminaret er åpent for publikum. Målet for feiringen er å formidle Tranøy fyrs historiske rolle og jobben det har gjort og gjør for ferdselen og sjøsikkerheten i dag.

Gjennom et program som spenner seg fra avdukingen av skulpturen Wind-Eye av Calina Pandele Yttredal til Stein-Hugo Steffensens foredrag om malmtransporten fra Narvik i et samferdselsperspektiv, ønsker Kystverket Nordland å vise lei til Tranøy fyrs rolle for kystkulturen i nord, så vel som rollen fyret har for næringsliv og samferdsel på tvers av landegrenser. Det er en spennvidde som er et 150 år gammelt fyr verdig.

Jubileumsfeiringen er et samarbeid mellom Kystverket Nordland og Hamarøy kommune, og alt fra frivillige organisasjoner til næringslivet på Tranøy er involvert i jubileumsfeiringen.

LS 2013 Tranøy fyr 01 web.jpg

En ny fyrstasjon reises i 1936. Fyrtårnet er under bygging og den opprinnelige fyrlykten fra 1864 er i ferd med å bli revet. Foto: Kystverkets arkiv.

Til toppen