Hopp direkte til innhold
Runde fyr
En tur til Runde fyr kan gi deg følelsen av panorama. DNT tilbyr overnatting her.
Foto: Sindre Hansen

På vandring langs kysten

De er kanskje avbemannet, men interessen for å overnatte på et fyr er det ingenting å si på.

En rekke fyrstasjoner langs den lange kysten vår er fortsatt i Kystverkets eie, men mange blir utleid for å skape liv og røre. En rekke aktører er med på å vedlikeholde og gjøre fyrene tilgjengelig for folk flest.

Kystverket leier ikke selv ut noen av disse fyrene, men en rekke andre aktører er engasjert i utleie langs kysten. Status for hvert enkelt fyr og hvilken ny bruk disse besøksfyrene har, finner du på oversikten til Norsk Fyrhistorisk Forening og deres nettside fyr.no.

Ifølge visitnorway.no, den offisielle reiseguiden til Norge, kan du leie deg inn på rundt 60 fyr langs hele norskekysten. På sine nettsider kommer de med en oppfordring: "Et hett tips er å bestille tidlig – fyrferie blir mer og mer populært blant både nordmenn og utenlandske turister."

Legger til rette for overnatting

Kystled er et slikt tilbud som vokser i omfang. Allmennheten skal kunne finne overnatting på sine vandringer langs kysten. Et nett av overnattingssteder med fjæra som nærmeste nabo. Et nettverk av overnattingssteder i skjærgården for allmennheten, være seg en av kystledhyttene, et fyr, et naust, en gammel sjøbod eller et nedlagt handelssted.

- Tanken var opprinnelig at publikum skulle kunne ro fra sted til sted. Eventuelt gå langs kysten til neste destinasjon, slik som i skogen og på fjellet, forklarer Per Hillesund, generalsekretær i Forbundet KYSTEN.

Arbeidet med Kystled går på rundgang. Forbundet KYSTEN initierte Kystled i 1996 og fikk raskt med seg de andre aktørene - Den Norske Turistforening (DNT)Friluftsrådenes LandsforbundOslofjordens friluftsråd og Norsk Fyrhistorisk Forening.

- Samarbeidspartnerne utfyller hverandre med sine ressurser. Og her ble det tidlig klart at mange var interessert i det samme. Folk var klar, erindrer Hillesund.

Samarbeid med Kystverket

Inn i dette prosjektet passet det da fint at Kystverket er en etaten som skal legge til rette for utleie til aktører som skal gjøre disse unike stedene tilgjengelig for allmennheten. Noen fyrstasjoner er solgt, men Kystverket eier fremdeles de fleste, og veldig mange er fredet av Riksantikvaren.

Det er bygget over 200 bemannete fyr i Norge, men det har aldri vært mer enn 150 som har vært i drift samtidig. Mange steder er det en betydelig bygningsmasse, for det kunne bo opptil flere familier på fyrstasjonen. Den teknologiske utviklingen førte til at driften kunne automatiseres og fyrvokterne forlate fyret, og det siste fyret ble avbemannet i 2006. Kystled-organisasjonene er blant de som aktivt bidrar til å fylle de tomme husene med vår tids nye fyrvoktere, og formidler fyrhistorien.

Store Torungen fyr
Aust-Agder Turistforening driver utleie av fyrvokterboligen og annekset på Store Torungen fyr utenfor Arendal.
Foto: Kystverket

Ned fra fjellet

For nordmenn elsker livet langs kysten. Så mye at DNT opplever stor pågang rundt denne delen av friluftslivet.

- Du kan si at vi har beveget oss ned fra fjellet. Kystled–samarbeidet har vi jobbet med i lang tid, nettopp etter modell fra hyttene i fjellet, sier Anne-Mari Planke, leder for friluftslivs- og naturforvaltningsavdelingen.

- Det handler om å gjøre friluftsliv tilgjengelig for folk, og kysten er også svært aktuell. Store deler av befolkningen bor langs kysten. Her finnes det naturlig nok et viktig nærmiljø for svært mange og da må DNT ha et godt tilbud her også. Vi må åpne opp kysten og strandsonen for flere.

For presset på kystsonen er stort, og for DNT er det viktig å hindre nedbygging og en ytterligere privatisering av strandsonen. Gjennom å tilrettelegge for hytter, kyststi og flere aktiviteter, ønsker de å bidra til å åpne kysten for alle. Et sted det er mulighet til å oppleve skjærgården med ro- eller seilbåt, kajakk eller å ferdes til fots eller på sykkel langs kyststiene.

- Det er noe spesielt med fyret. En annerledes opplevelse, og et godt sted å være. Også et godt sted å være selv om det ofte kan være mye vær og vind. Fyrene ligger veldig eksponert til, langt til havs – og med mye vær. Dette er med og forsterker opplevelsen, påpeker Planke.

- Friluftsliv ved sjøen med alle sine aktiviteter gjør omfanget enormt, legger Hillesund til.

Han presiserer at tilbudet til nå er best lagt til rette i øst og sør, men mer spredt nordover langs kysten. Målsetning å få et sett med overnattingssteder langs hele norskekysten.

- Men hvis et kystlag skal ta vare på et fyr, må det være en viss nærhet til et befolket område eller en turistattraksjon. Det må nødvendigvis bo nok folk i nærheten for å gjøre utleie aktuelt.

I tillegg kommer utfordringer med å ha overnatting lengre ute til havs. Det kan være nesten umulig å drifte om gjestene ikke vet når de kommer seg tilbake til fastlandet.

Helnes fyr
Kystled strekker seg ikke opp til Nordkapp og Helnes fyr. Men interessen for å bruke dette fyret er stort.
Foto: Kystverket

Åpner for allmenheten

Siden prosjektet Kystled startet, har det dukket opp over 100 overnattingsmuligheter langs norskekysten.

- Ideen var at man skulle bruke allerede eksisterende bygninger. Åpne disse mer for allmennheten, og samtidig fortelle om kysthistorien i området. Bruken skulle igjen skape midler til å holde vedlikeholdet i gang.

Hillesund husker godt at Grønningen fyr var et av de første som begynte med utleie, og at potensialet var stort. 

Være seg bruk kommunale og statlige bygninger, eksempelvis fyrstasjoner og forsvarets bygninger, for Kystled-gjengen var det viktig å sikre at disse eiendommene ikke skulle bli privatisert. Ønsket var å bidra med å sikre for eksempel fyrene som kulturminner. Da var det også naturlig å koble inn Kystverket som aktør fra det offentlige etter hvert, og de samarbeidet med Kystverket da det ble utarbeidet en standard leieavtale for fyrstasjonene.

- Vi kom tidlig i kontakt med Kystverket, for blant annet å komme i dialog om leie av fyrstasjoner, sier Planke.

Og Kystverket er faktisk pålagt å få til utleie som gjør at stedene blir gjort tilgjengelig for allmennheten. Egentlig skal staten avhende all eiendom som det ikke er tjenstlig behov for, men avhendingen av fyr ble stoppet i en St.prp. i 2006. I tillegg er det viktig å presisere at dette ikke bare er «hus som fylles med ny bruk», men at det blir satt i sammenheng med formidling av historien. Fyrstasjonene langs kysten vår er ikke bare viktige navigasjonsinstallasjoner, men også kulturminner som skal fortelle en historie, enten de er fredet eller ei. I tillegg har de ofte en identitetsskapende funksjon og betyr mye for lokalsamfunnet.

Kajakk er en av mange aktiviteter som gjør friluftsliv så attraktivt langs kysten.
Foto: Kystverket

- En viktig del av vår identitet

I kystleden er det i tillegg snakk om en del hytter langs kysten som eies eller driftes av samarbeidspartnerne. Og som Norsk Fyrhistorisk Forening så fint presiserer på sine nettsider: «For Norge gir dette en enestående mulighet til å formidle kystkulturhistorie gjennom opplevelser ute».  

- Kyst og kystnære aktiviteter er et svært populært tilbud, og spesielt der det bor mye folk, som rundt Oslofjorden. Men vi merker det også på overnattingssteder som Runde fyr, Torungen fyr og Lyngør fyr. Da disse ble åpnet for allmennheten, merket vi hvordan det også engasjerte lokalbefolkningen. En ting er at friluftslivet åpnes for flere, men lokalt hadde det mange flere positive ringvirkninger. DNT fikk i gang andre dugnadsmiljøer og økt medlemsmasse på disse stedene, sier Planke.

– Vi ble oppfattet som garantisten for at allmennheten endelig fikk tilgang til steder som folk hadde opplevd som lukket. Samtidig fikk de satt fokus på vern av slike steder og tok en rolle når det gjaldt å formidle historiene om livet på disse stedene, sa Svein Hjort-Olsen, da Aust-Agder Turistforening åpnet Torungen fyr for allmennheten.

På Turistforeningens egne nettsider uttaler han også:

- Mange som bor langs kysten har et mye sterkere forhold til fyret enn fjellet. Vi er tross alt en kystnasjon, og kysthistorien er en viktig del av vår identitet.

Mange stier fører ut mot kysten. Foto: Kystverket.

Mer informasjon

Til toppen