Hopp direkte til innhold

Risikoanalyse for skipstrafikk ved åpning av Utsira Nord for havvind

På oppdrag fra Kystverket har DNV GL utarbeidet en «navigasjonsrisikoanalyse» for Utsira Nord. Hovedformålet med rapporten er å vurdere hvordan en eventuell etablering av havvindinstallasjoner kan påvirke sjøsikkerheten i området.

Analysene indikerer at allokering av areal til vindkraftutbygging vil kunne øke risikonivået forbundet med skipstrafikk, og rapporten gjennomgår noen tiltak som kan virke kompenserende for dette.

Rapporten vil være en del av Kystverkets kunnskapsgrunnlaget i kommende behandlinger av prosjektspesifikke konsekvensutredninger for Utsira Nord.

Rapporten har tatt utgangspunkt i trafikkdata og batymetrisk data fra 2019 og har analysert ulykkestyper som:

  • Kollisjon mellom fartøyer langs de respektive rutene
  • Kollisjon mellom fartøy når to ruter krysser hverandre (både kryssing og sammenføyning av trafikk)
  • Grunnstøting under fart
  • Drivende grunnstøting (ved tap av fremdrift)

Rapporten vurderer ikke lokasjoner eller antall havvindanlegg innenfor området. Kontaktskader mellom fartøy og vindturbiner er derfor heller ikke belyst da nøyaktig lokasjon av vindturbinfelt pr. i dag ikke er kjent. Det vil være aktørenes ansvar å få dette nærmere utredet i eventuelle prosjektspesifikke konsekvensutredninger.

Søkeresultat

Risikoanalyse for skipstrafikken knyttet til åpning av området Utsira Nord for havvind

Last ned

Hovedformålet med rapporten er å vurdere hvordan en eventuell etablering av havvindinstallasjoner kan påvirke sjøsikkerheten i området.

Rapport Publisert Oppdatert
Til toppen