Hopp direkte til innhold

Statistikk om lospliktig skipstrafikk

Statistikken viser seilas med lospliktige skip fra utlandet til Norge, mellom norske havner og fra Norge til utlandet. I tillegg til disse seilasene vil det være mange seilaser med mindre fartøy som ikke er lospliktig og fartøy som er unntatt fra losplikten, eksempelvis innenriks ferger som går i fast rute.

Lospliktige seilaser

Losoldermannskap

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Oslofjorden

13 737

14 053

14 301

14 139

11 204

10 885

11 941

Skagerrak

18 133

19 454

19 319

19 386

16 681

17 957

19 116

Rogaland

21 457

21 154

22 877

23 640

21 621

22 747

22 315

Vestlandet

24 137

23 245

24 480

25 480

25 891

26 572

27 525

Møre/Trøndelag   

14 438

15 417

17 733

18 580

17 812

18 934

19 822

Nordland

8483

9307

10 132

10 693

10 737

11 828

12 352

Troms/Finnmark   

8089

8352

9309

9594

8 989

9350

9 950

Totalt:

108 474

110 982

118 151

121 502

112 935

118 273

123 021


Losoppdrag

Losoldermannskap

2016

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Oslofjorden

6057

6269 6252 6339 5 140 4998 5237

Skagerrak

7625

8466 7779 7735 7 450 8004 7274

Rogaland

6892

7068 7137 7030 6 442 6049 6179

Vestlandet

7472

7813 7378 7899 7 011 7158 7963

Møre og Trøndelag

4631

4582 4621 4759 3 708 3975 4785

Nordland

3388

3491 3523 3531 3 221 3409 3780

Troms og Finnmark   

2846

2714 2852 3527 2 298 2230 2859

Totalt:

38 911

40 403 39 542 40 820 35 270 35 823 38 077


Dispensasjon fra losplikt

Losoldermannskap

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Oslofjorden

89

77

86

64

58

49

41

Skagerrak

89

131

121

137

110

118

122

Rogaland

205

180

215

324

211

244

330

Vestlandet

141

142

155

211

250

181

263

Møre/Trøndelag

214

246

252

348

211

207

318

Nordland

97

102

105

205

169

138

164

Troms/Finnmark   

367

167

240

234

12

218

233

Totalt:

1202

1045

1174

1523

1 201

1155

1471


Seilas med farledsbevis

Losoldermannskap

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Oslofjorden

7591 7707 7963 7736 6 006 5838 6663

Skagerrak

10 419 10 857 11 419 11 514 9 121 9835 11 720

Rogaland

14 360 13 906 15 525 16 276 14 968 16 454 15 806

Vestlandet

16 524 15 290 16 947 17 370 18 630 19 233 19 299

Møre/Trøndelag

9593 10 589 12 860 13 473 13 893 14 752 14 719

Nordland

4998 5714 6504 6957 7 347 8281 8408

Troms/Finnmark   

4876 5471 6217 5833 6 499 6902 6858

Totalt:

68 361 69 534 77 435 79 159 76 464 81 295 83 473

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /
Til toppen