Hopp direkte til innhold

Status om sjøtransport

Status er en faglig artikkelsamling der interne og eksterne fageksperter går i dybden og utforsker viktige og aktuelle temaer og problemstillinger knyttet til sjøtransport. Status blir utgitt en gang i året.

Se årets utgave: Status 2022

Artikkelsamlingen gir et innblikk i og belyser ulike tema der Kystverket har et spesielt ansvar for å ivareta sikker, effektiv og miljøvennlig sjøtransport. Bak hver av artiklene står det forfattere som har en unik fagkunnskap.

Artiklene kan være en inngangsportal til nye diskusjoner og samarbeid med næringsliv, industri, forskning og øvrige deler av samfunnet.

Målet med publikasjonen er å formidle kunnskap om samfunnsaktuelle maritime tema, legge til rette for videre bruk av denne kunnskapen, og gi innsikt og skape nysgjerrighet for maritime aktiviteter.

Vi oppfordrer lesere til å ta kontakt med oss for å gi tilbakemeldinger, eller hvis man har behov for mer informasjon eller innspill til aktuelle tema til kommende utgaver.

 

Til toppen