Hopp direkte til innhold

§ 33 Saksbehandlingsgebyr

Kommunestyret selv kan fastsette forskrift om saksbehandlingsgebyr for kostnader kommunen har til behandling av søknader etter havne- og farvannsloven, jf. havne- og farvannsloven § 33.

Gebyret skal ikke overstige selvkost, og det kan ikke ilegges gebyr for behandling av klage over vedtak. Beregning av selvkost skal skje i tråd med selvkostforskriften, jf. kommuneloven § 15-1.

Det fremgår av forarbeidene til loven at saksbehandlingsgebyr er aktuelt for tillatelser etter lovens kapittel 2; dvs. tillatelser etter § 14 for kommunens del.

Til toppen