Hopp direkte til innhold

Forslag til nye avgiftssatser for 2024 er sendt på høring

Kystverket har oversendt høringsforslag om avgiftssatser for 2024 (losavgifter og sikkerhetsavgifter). Forslaget medfører behov for endring i forskrift om losavgifter og forskrift om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik. Endring i avgiftene vil tre i kraft 1. februar 2024.

Saksnummer: 2023/4319-5

Forslag til avgiftssatser for 2024 fører til en endring i avgiftssatsene. Avgiftssatsene vil etter høringen bli endelig fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet og gjort tilgjengelig på kystverket.no.

Last ned høringsbrevet her

For losavgifter er det foreslått en økning på 5,1 prosent i gjennomsnitt. 4,5 prosentpoeng er forventet vektet lønns- og prisvekst i 2024, mens 0,6 prosentpoeng er ekstra kostnadsøkning i 2023 utover lønns- og prisveksten som ble lagt til grunn for losavgiftene for 2023. De ekstra kostnadsøkningene er blant annet høyere ramme i lønnsoppgjøret, ny ekstra arbeidsgiveravgift på 5 %, ny særavtale for loser og stor økning i indeks for innenriks sjøfart som regulerer pris på innleid tilbringertjeneste.

Forslaget til nye sikkerhetsavgifter i 2024 er en økning på 7,3 prosent i gjennomsnitt. 4,7 prosentpoeng er forventet vektet lønns- og prisvekst i 2024, mens 2,6 prosentpoeng er ekstra kostnadsøkning i 2023 utover lønns- og prisveksten som ble lagt til grunn for sikkerhetsavgiftene for 2023. De ekstra kostnadsøkningene er blant annet høyere ramme i lønnsoppgjøret, ny ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent, høyere pensjonskostnad som følge av ny modell og nedbetaling av underskudd på 1,5 mill. kroner fra 2023. I Oslofjorden økes avgiften med 7,8 prosent og gasstankere i Grenland økes avgiften med 6,8 prosent. I Rogaland økes sikkerhetsavgiften med 15,7 prosent i gjennomsnitt, ved at gasstankere til Kårstø i Rogaland får en økning på 36,4 prosent på grunn av stor trafikknedgang, mens øvrig trafikk får en økning på 5,3 prosent. Tankskipene til Sture og Mongstad får en moderat økning på 2,4 prosent på grunn av økning i trafikken. Den ulike økningen pr sjøtrafikk-sentral skyldes at hvert område har egen avgift, men ulikt trafikkvolum og ulik endring i trafikken.

Vi ber om at eventuelle merknader oversendes Kystverket så snart som mulig og senest innen 15. januar 2024.

Merknader sendes til Kystverket, postboks 1502, 6025 Ålesund eller på e-post til post@kystverket.no. Husk å merke høringssvaret med referansen 2023/4319-5. Du kan også bruke skjemaet under. 

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen