Hopp direkte til innhold

Høring og informasjonsmøte om forslag til forskrift om EMSWe forordningen

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Kystverket på høring forslag til forskrift om gjennomføring av Forordning (EU) 2019/1239 av 20. juni 2019 om opprettelse av et europeisk miljø for rapportering fra skip og om oppheving av direktiv 2010/65/EU, heretter kalt EMSWe-forordningen.

Saksnummer: 2022/3241

Frist for innspill: 26. juni  2023.

Kystverket ønsker også å invitere til et informasjonsmøte om implementeringen av EMSWe forordningen på Gardermoen mandag 12. juni 2023 for å gi informasjon om status i arbeidet, herunder hvilke prosesser som foregår i EU. De som ønsker å delta på et slikt møte kan gi beskjed på e-post til Jeanette Assev-Lindin innen 29. mai 2023.

Kontakt

Seniorrådgiver

Jeanette Hauge Assev-Lindin +4792489905 / jeanette.assev-lindin@kystverket.no

Kontakt

Sjefingeniør

Jarle Hauge +4795160530 / jarle.hauge@kystverket.no

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen