Hopp direkte til innhold

Høring av forslag til endring av forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen

Båt i fart
MS Lyngøy i fart.

Kystverket sender med dette på høring forslag til forskrift om endring av forskrift 16. desember 2021 nr. 3622 om statlige fartsgrenser på sjøen.

Saksnummer: 2021/8204

Forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen begynte å gjelde fra 1. januar 2022, og er en følge av havne- og farvannslovens nye system om fordeling av myndighet mellom stat og kommune til å gi fartsgrenser på sjøen. Fra samme tidspunkt ble ca. 125 lokale fartsforskrifter opphevet. Kystverket og kommunene må derfor gi nye fartsforskrifter dersom man ønsker at det fortsatt skal være fartsgrenser på sjøen.

Forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen tok utgangspunkt i de lokale fartsforskriftene, og viderefører helt eller delvis deler av de nå opphevete forskriftene. I arbeidet med forskriften innhentet vi opplysninger og samarbeidet med kommunene så langt det lot seg gjøre. Ikke alle kommuner var kommet like langt i arbeidet til nyttår, og vi har i ettertid fått flere innspill om behov for endringer i vår forskrift. Kommunene har bl.a. spilt inn at de vil Kystverket skal regulere fart for næringsfartøy og/eller for fritidsfartøy i hoved- eller biled. Ønskene er begrunnet i hensynet til sikkerhet og samordnet regulering mv.

Forslaget vi sender på høring nå er:

Høringen er åpen for alle. Høringsfristen er 30. mai 2022.

Send gjerne merknader til forslaget via skjemaet nederst på denne siden.

Eventuelt kan man sende merknader på e-post til post@kystverket.no eller per post til: Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund. Vennligst merk svaret med vår referanse 2021/8204.

 

Kontaktperson:

Kristin Frotvedt, seniorrådgiver, telefon 70231170, kristin.frotvedt@kystverket.no.

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen