Hopp direkte til innhold

Høring av revisjon av farledsforskrift

Kystverket sender med dette på høring forslag til endringer i kartgrunnlaget til forskrift 11. desember 2019 nr. 1834 om farleder. Endringene vil etter planen tre i kraft 23. september 2024.

Saksnummer: 2022/2761

Havne- og farvannsloven fordeler ansvar og myndighet etter loven mellom stat og kommune. Staten har ansvaret i areal avsatt til hoved og biled og fra 1-12 nm utenfor grunnlinja. Med unntak av hoved- og biled, har kommunen ansvaret ut til 1 nm fra grunnlinja.

Det er forskrift 11. desember 2019. nr. 1834 om farleder som fastsetter hva som er hoved- og biled, og som dermed trekker opp grensene for statens myndighet og ansvar.

Kystverket vurderer behovet for revisjon av den arealmessige utstrekningen av forskriften årlig. Vurderingen brygger på trender i trafikken og definerte brukerbehov, i tillegg til innspill fra eksterne.

Høringen er åpen for alle. Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes til Kystverket senest 2. september 2024.

Send gjerne merknader til forslaget via vår skjemaløsning nederst på denne siden. Eventuelt kan man sende merknader på e-post til post@kystverket.no eller per post til Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund. Vennligst merk svaret med referanse 2022/2761.

Høringsinnspill

Jeg svarer på vegne av en:
Valgfrie skjemavalg
Inndatafelt
Vedlegg

(Dersom du vil laste opp flere enn én fil må du velge alle filene på en gang.)

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Kystverket. Kystverket behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Til toppen