Hopp direkte til innhold

Høring: Forskrift om tilsyn etter havne- og farvannsloven

Kystverket har på vegne av Samferdselsdepartementet sendt forslag til forskrift på høring. Det gjelder forskrift om tilsyn etter lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann.

Saksnummer: 2021/3475-7

Forskriften utpeker Kystverket som tilsynsmyndighet etter loven. Kystverket gjennomfører i dag tilsyn på flere områder, og er utpekt som tilsynsmyndighet i ulike forskrifter til havne- og farvannsloven. Ved å utpeke Kystverket som tilsynsmyndighet i en generell forskrift så gir dette en bedre oversikt og forutsigbarhet for brukerne. Forslaget gir også Kystverket mulighet til å føre tilsyn på andre områder enn i dag.

Høringsbrevet, utkast til forskrift og liste over mottakere av høringen ligger vedlagt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at høringen også er åpen for andre enn de som står oppført på høringslisten.

Last ned:


Høringsfristen er: 15. juli 2021

Spørsmål om høringen:

Til toppen