Hopp direkte til innhold

Høring: Forslag til endring av forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen

Kystverket sender på høring forslag til forskrift om endring av forskrift 16. desember 2021 nr. 3622 om statlige fartsgrenser på sjøen med hjemmel i havne- og farvannsloven § 7 første ledd bokstav a). Frist: 10. mars 2023.

Saksnummer: 2021/8204

Forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen tok utgangspunkt i de tidligere lokale fartsforskriftene som ble opphevet fra 1. januar 2022. I arbeidet med den statlige forskriften innhentet vi opplysninger og samarbeidet med kommunene så langt det lot seg gjøre. Ikke alle kommuner var kommet like langt i arbeidet til nyttår, og vi fikk i ettertid flere innspill om behov for endringer i vår forskrift. Vi gjorde derfor en endring i forskriften som trådte i kraft 27. juni 2022.

Vi har i løpet av våren 2022 fått inn ytterligere ønsker fra kommuner om statlig regulering av fart, og vi har avdekket noen feil og unøyaktigheter i dagens regulering som vi ønsker å rette opp i.

I tillegg har vi kartlagt kommunenes regulering der Kystverkets regulering i dagens forskrift forutsatte at kommunene også ga egne forskrifter om fart. Vår gjennomgang av Lovdata viser at mange av disse kommunene likevel ikke har fulgt opp det som var avtalt ved å gi egne fartsforskrifter. Vi foreslår på bakgrunn av dette at vi opphever noen av de statlige fartsgrensene i enkelte kommuner.

Forslaget vi sender på høring nå gjelder for følgende kommuner.

 • Grimstad
 • Arendal
 • Haugesund
 • Kragerø
 • Tvedestrand
 • Tønsberg
 • Kvam
 • Bømlo
 • Frøya
 • Eigersund
 • Flekkefjord
 • Risør

Vi ber om at merknader til forslaget sendes til Kystverket innen 10. mars 2023.
Send merknader på e-post til post@kystverket.no eller per post til: 
Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund. Vennligst merk svaret med vår referanse 2021/8204. Du kan også bruke skjemaet under.

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen