Hopp direkte til innhold

Høring: Forslag til fornying og oppgradering av seilingsled Kragerø - invitasjon til innspill

Kystverket ber om innspill og kommentarer til utarbeidet merkeplan for fornying og oppgradering av seilingsledene i område Kragerø del 1 og 2, med skissert oppstart i 2023. Prosjektets omfang og kompleksitet gjør at prosjektet er todelt. Innspill må sendes innen 26. oktober.

Saksnummer: 2022/4230

Sjøveien på strekningen Portør og Såsteinsundet, inkludert Kragerø, ble sikret med navigasjonsinnretninger i tidsperioden 1876–1930. Opp gjennom tidene er det gjort oppgraderinger i enkelte områder. I dag bærer området preg av navigasjonsinstallasjoner som ikke lenger er tilpasset dagens trafikkbilde. Kystverket planlegger derfor en fornying og oppgradering av navigasjonsveiledningen for området Portør og Såsteinsundet, inkludert Kragerø, med planlagt oppstart i 2023. Anleggsperioden er beregnet å være ca 2 år. Faktisk gjennomføring er avhengig av tildelte budsjettrammer.

Kystverket ber om innspill og kommentarer til utarbeidet merkeplan. Merkeplan og informasjon om prosjektet finner du i dokumentene under. 

Se også prosjektets nettside: kystverket.no/innseilingkragero

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Senioringeniør Steinar Hansen, steinar.hansen@kystverket.no

Ved behov kan det gjøres avtale om orienteringer i møter.

Alle innspill vil bli vurdert, men vi kan ikke garantere at alle innspill vil bli imøtekommet, ettersom innspill må veies opp mot de sjøsikkerhetsmessige hensyn og budsjettmessige rammer.

Skriftlige innspill til prosjektet kan sendes via skjemaet nederst på denne siden, eventuelt til post@kystverket.no, eller til Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund, innen onsdag 26. oktober 2022. Innspill merkes med saksnr. 2022/4230.

Gjennomføring av prosjektet må som nevnt tilpasses gjeldende budsjettrammer og øvrige prosjekter i Kystverkets portefølje av arbeid med navigasjonsveiledning langs kysten ellers.

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen