Hopp direkte til innhold

Sikkerhetsavgift

Sikkerhetsavgiften gjelder for fartøy som bruker farvann som er overvåket av en sjøtrafikksentral.

 • Inntekter

  Inntekter fra sikkerhetsavgiftene dekker lønns- og driftsutgifter ved sjøtrafikksentralene ved Brevik, Fedje, Horten og Kvitsøy.

  Hver sjøtrafikksentral har egen sikkerhetsavgift som tar utgangspunkt i hva som var utløsende årsak til etablering av sjøtrafikksentralen. Hvilke skip som er avgiftspliktige og størrelsen på avgiftssatsene er tilpasset trafikken i hvert område og er ulike.

 • Sjøtrafikksentraltjenester

  Sjøtrafikksentralene tilbyr informasjonstjenester, navigasjonsassistanse, og regulerer trafikken for å redusere risikoen for skipsulykker og bidra til en effektiv trafikkavvikling.

 • Regelverk

  Sikkerhetsavgiftene innkreves i medhold av:

  Forskrift av 27.12.2012 om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik, Rogaland, Vestfold, Hordaland og Telemark

  Sikkerhetsavgiftene er hjemlet i Lov om havner og farvann, kapittel 4.

  Sikkerhetsavgifter i Oslofjorden og Rogaland skal betales hver gang et fartøy passerer den ytre grensen for avgiftsområdet og seiler inn i avgiftsområdet.

  Sikkerhetsavgiften gjelder for ett anløp. Fartøy som har ytterligere anløp, eller fartøy som opererer innenfor avgiftsområdet, betaler redusert sikkerhetsavgift (ca. 1/4) hver gang fartøyet anløper kai, fortøyningsplass eller anker innenfor avgiftsområdet.

  Sikkerhetsavgiften betales pr anløp i området og plasseres på fakturaen for innseiling til havn. Årsavgiften tilsvarer 50 anløp.

  Fartøy under 70 meters lengde fritatt fra å betale sikkerhetsavgift.

 

Beregningsgrunnlag

 

Sjøtrafikksentral Avgiftspliktige fartøy (2022) Beregningsgrunnlag Avgift per anløp Årsavgift
Horten (Oslofjorden) Fartøy med største lengde 70 meter eller mer i trafikksentralens tjenesteområde, se forskriftens § 4, 1. ledd. Enkelte fartøy er fritatt, se forskriftens § 5 BT

Kr 0,49
Kr 0,12 for anløp innenfor området

Kr 24,50
Brevik (Grenland) Gasstankfartøy som laster eller losser nord for en rett linje gjennom det nordligste punkt på Mølen og det nordligste punkt på Såsteinen, se forskriftens § 4, 2. ledd. Kubikkmeter Kr 5,18 Ikke mulig
Kvitsøy (Rogaland): Rogaland generelt

Kårstø
Fartøy med største lengde 70 meter eller mer i trafikksentralens tjenesteområde, se forskriftens § 4, 1. ledd. Enkelte fartøy og seilas er fritatt, se forskriftens § 5.

BT

 

BT

Kr 0,19
Kr 1,08

Henholdsvis kr 0,05 og kr 0,27 for anløp innenfor området

Kr 9,50

Kr 54,00
Fedje (Sture og Mongstad) Fartøy som fører farlig og forurensende last og som anløper havneterminalene til Statoil på Sture og Mongstad, se forskriftens § 4, 3. ledd. BT Kr 0,84 Ikke mulig
Til toppen