Hopp direkte til innhold

Avhending av statlege fiskerihamner

Kystverket avhender statlege fiskerihamner som ikkje lenger er i bruk som fiskerihamner.

Målet er at desse anlegga skal få annan bruksverdi og dermed ny aktivitet som kan kome lokalsamfunnet til gode. Fiskerihamnestatusen har gjeve avgrensingar på kva hamna kan brukast til. Gjennom sal av desse hamnene kan denne statusen endrast og gje alternative bruksmåtar. Dette kan kome lokalsamfunnet til gode gjennom etablering av ny næringsverksemd og høve til fritidsaktivitetar.

Avhendingsprosessen skal skje parallelt med den pågåande prosessen for gjennomføring av regionreforma og overføring av ansvaret for dei næringsaktive fiskerihamnene frå Kystverket til regionalt folkevald nivå.

Avhendingsoppdraget vert gjennomført etter Stortinget sine føringar, som m.a. seier at sal av dei ikkje-næringsaktive fiskerihamnene skjer til moglege kjøparar etter følgjande prioriteringsrekkefølgje:

  1. Statlege institusjonar (vederlagsfri overtaking)
  2. Kommunale eller fylkeskommunale institusjonar (til takst)
  3. Foreiningar med allmennyttige føremål (til takst)
  4. Private (på den opne marknaden)

Det har vore stor interesse for å kjøpe ikkje-næringsaktive fiskerihamner. 

Her er liste, med status, for hamner som er i ein avhendingssituasjon per 30.09.2021.

Navn Kommune Fylke Takst Kommentar
         
Møre og Romsdal        
Haram Ålesund Møre og Romsdal 600.000 Avventer jordskifteavgjørelse 
Alnes Giske Møre og Romsdal 750.000 Offentlig avklaring, frist 15.10.2021
Holmeskjærvika Ålesund Møre og Romsdal 900.000 Offentlig avklaring, frist 29.10.2021
Gjerdsvika Sande Møre og Romsdal ikke taksert  Takseres Høst 2021
Nordre Bjørnsund Hustadvika Møre og Romsdal Ikke taksert Takseres 2022
Søndre Bjørnsund Hustadvika Møre og Romsdal Ikke taksert Takseres 2022
         
Trøndelag        
Halten Frøya Trøndelag 100.000 Er i avhendingsprosess 
Sauøya Frøya Trøndelag 150.000 Selges av forsvarsbygg
Kiran Åfjord Trøndelag 200.000 Selges av forsvarsbygg
Råkvåg Indre Fosen Trøndelag 250.000 Selges av forsvarsbygg
Yttervågen Osen Trøndelag 300.000 Selges av forsvarsbygg
Gjerdingen Nærøysund Trøndelag 200.000 Selges av forsvarsbygg
Sørgjeslingan Nærøysund Trøndelag 150.000 Selges av forsvarsbygg
Nordøyan Nærøysund Trøndelag 100.000 Selges av forsvarsbygg
         
Nordland         
Kleivan Vestvågøy Nordland 200.000 Avventer noe
Sanna Træna Nordland 300.000 Avventer noe 
Vokkøy Bodø Nordland 350.000 Avventer noe 
Kinn Sortland Nordland 2.000 I dialog med mulig kjøper
Tind Moslenes Nordland 5.000 Offentlig avklaring, frist 14.11.2021
Ertenvåg Gildeskål Nordland ikke taksert  Takseres 2022
Nesvågen Røst Nordland  ikke taksert  Takseres 2022
Sandsundvær Herøy Nordland ikke taksert  Taksering 2021
         
Troms og Finnmark        
Grense Jacobselv Sør-Varanger Troms og Finnmark 50.000 Er i avhendingsprosess 
Store Ekkerøy Vardø Troms og Finnmark 150.000 Selges av forsvarsbygg 
Gulgofjord Berlevåg Troms og Finnmark 7.000 Kontrakt underveis 
Breivik Hasvåg Troms og Finnmark 100.000 Direktesalg
Slettnes Karlsøy Troms og Finnmark 5.000 Avventer jordskifteavgjørelse 
Omgang  Gamvik Troms og Finnmark 2.000 Kontrakt underveis 
Ersfjord  Senja Troms og Finnmark 250.000 Under retaksering 
Nordeidet Karlsøy Troms og Finnmark 280.000 Annonseres foreninger, frist 01.11.2021
Laupstad Ibestad Troms og Finnmark 80.000 Annonseres foreninger, frist 01.11.2021
Lauksund  Skjervøy Troms og Finnmark 280.000 Annonseres foreninger, frist 01.11.2021
Gammelgård  Tromsø Troms og Finnmark 2.000 I dialog med mulig kjøper
Holmbukt  Porsanger Troms og Finnmark 50.000 Offentlig avklaring, frist 01.01.2022
Syltefjord Nordfjord  Båtsfjord  Troms og Finnmark ikke taksert Under taksering 
Kokelv Hammerfest Troms og Finnmark ikke taksert Under taksering 
Kvalsund Hammerfest Troms og Finnmark ikke taksert Under taksering 
Nergårdsvika Harstad Troms og Finnmark ikke taksert Under taksering 
Nordsand Harstad Troms og Finnmark ikke taksert Under taksering 
Bolla Ibestad Troms og Finnmark ikke taksert Under taksering 
Segelvik Kvænangen Troms og Finnmark ikke taksert Under taksering 
Splidra  Kvænangen Troms og Finnmark ikke taksert Under taksering 
Flakstadvåg Senja Troms og Finnmark ikke taksert Under taksering 
Mefjordvær Senja Troms og Finnmark ikke taksert Under taksering 
Rødsand Senja Troms og Finnmark ikke taksert Under taksering 
Skrolsvik Senja Troms og Finnmark ikke taksert Under taksering 
Vestre Jakobselv Vadsø Troms og Finnmark ikke taksert Under taksering 
Til toppen