Hopp direkte til innhold

De statlige fiskerihavnene

De statlige fiskerihavnene sør for Stad ble overført til fylkeskommunene 1. januar 2020 som ledd i regionreformen. Fylkene nord for Stad hadde per regjeringsskiftet høsten 2021 ikke overtatt noen statlige fiskerihavner. Regjeringen ønsker å gjøre fiskerihavnene til et statlig ansvar igjen. Planen er at de tidligere statlige fiskerihavnene i fylkene sør for Stad skal tilbakeføres til Kystverket. De berørte fylkeskommunene skal behandle sak om tilbakeføring av havnene på fylkestingene høsten 2022 med sikte på tilbakeføring per 1.1.2023.

Til toppen