Hopp direkte til innhold

De statlige fiskerihavnene

De statlige fiskerihavnene sør for Stad ble overført til fylkeskommunene 1. januar 2020 som ledd i regionreformen. Fylkeskommunene nor for Stad har ikke overtatt noen statlige fiskerihavner. Regjeringen ønsker å gjøre fiskerihavnene til et statlig ansvar igjen.

For tiden pågår dialog mellom Kystverket og fylkeskommunene sør for Stad om tilbakeføring av fiskerihavner. Det tas sikte på at avtaler mellom Staten v/Kystverket og den respektive fylkeskommune om tilbakeføring av fiskerihavner skjer innen utgangen av 2022 – etter at Stortinget har gjort vedtak om statsbudsjettet for 2023. Etter planen vil Kystverket dermed igjen være eier og forvalter av de statlige fiskerihavneanleggene fra sør til nord.

Til toppen