Hopp direkte til innhold

De statlige fiskerihavnene

Eierskapet og forvaltningsansvaret for de statlige fiskerihavnene er fra 1. januar 2023 tilbakeført til Kystverket.

De statlige fiskerihavnene er viktig både for sjøsikkerhet og beredskap, og er en viktig infrastruktur for den næringsmessige utviklingen av mange lokalsamfunn langs kysten.

De statlige fiskerihavnene sør for Stad ble overført til fylkeskommunene 1. januar 2020 som ledd i regionreformen. Regjeringen ønsket å føre eierskapet for de aktuelle fiskerihavnene tilbake til staten og dermed gjøre statens ansvar i fiskerihavnene tydeligere.

Fra 1. januar 2023 ble Kystverket igjen eier og forvalter av de statlige fiskerihavneanleggene fra sør til nord.

 

Til toppen