Hopp direkte til innhold

Cruise og passasjertrafikk

Cruiseskip, passasjerferger, ekspedisjonsskip, skoleskip og seilskuter som går i internasjonal fart med mer enn 12 passasjerer vil derfor være omfattet av regelverket for maritim sikring.

Havneanlegg som ønsker å betjene passasjerskip i internasjonal fart må utarbeide en sikringsrisikoanalyse og en sikringsplan som beskriver de sikringstiltak som skal beskytte havneanlegget og skip mot risikoene ved en sikringshendelse.

Norge har mange anløpssteder som er godkjent for passasjertrafikk. Oversikt over godkjente cruisedestinasjoner finnes i Kystverkets karttjeneste Kystinfo. For å få oversikt over offentlige og private cruisedestinasjoner i Norge velg temakart «Havn» og temalag «ISPS Cruise».

Cruiseanløp ved bruk av skipets egne tenderbåter omfattes også av regelverket, og må anløpe et ISPS-godkjent havneanlegg. Unntaksvis kan et anløp med tenderbåter falle utenfor virkeområdet til dette regelverket, men det må da ikke foreligge noen tilrettelegging fra havn eller kommune i form av eksempelvis flytebrygge, fortøyningsanordninger eller lignende. Forutsetningen er videre at det er begrenset eller ingen nærliggende infrastruktur og at det er ikke mulig å legge til ved ISPS-godkjent havneanlegg i nærheten. Et strandhugg på Svalbard kan være et eksempel, men annet regelverk kan sette begrensinger for denne type anløp.

Det er Kystverket som avgjør om anløpsstedet skal anses som et havneanlegg. Dersom anløpet ikke omfattes av regelverket for maritim sikring, er det skipets eget ansvar å ivareta sikkerheten.


Veileder for strandhugg

Det er økende cruisetrafikk i norske farvann, og særlig ekspedisjonscruise til mer
avsidesliggende destinasjoner har blitt en trend de siste årene. I den sammenhengen har det oppstått en del spørsmål fra cruisenæringen om muligheten for å gå i land på steder uten havneanlegg med ISPS-godkjenning. Det er derfor behov for å gjøre noen presiseringer rundt muligheten for å gjøre såkalte strandhugg etter havnesikringsregelverket.
Målgruppen for denne veiledningen er primært skip og rederi.

 

Kontakt

/ telefon 07847 (sentralbord)

Til toppen