Hopp direkte til innhold

Godkjenning av virksomheter - RSO og kursholdere

Hvordan bli godkjent sikringsvirksomhet (RSO) til å utføre sikringsrisikoanalyser og utferdige sikringsplaner? Og hvordan bli godkjent kursholdere til å holde kurs for sikringsledere (PFSO) ?

Hva er en RSO - Recognized Security Organisation?

Kystverket kan etter søknad godkjenne sikringsvirksomheter  (Recognized Security Organization – RSO) til å utføre sårbarhetsvurderinger og utferdige sikringsplaner i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner.

For å bli godkjent som RSO må virksomheten oppfylle kravene som fremgår av ISPS-koden del B 4.5. I tillegg må virksomheten dokumentere kompetanse i å gjennomføre sårbarhetsvurderinger. En RSO-godkjenning er gyldig i fem år, forutsatt at virksomheten til en hver tid opprettholder den kompetanse som lå til grunn for godkjenningen.


Hvordan bli godkjent sikringsvirksomhet (RSO)

Kystverket kan etter søknad godkjenne sikringsvirksomheter (Recognized Security Organization – RSO) til å utføre sikringsrisikoanalyser og utferdige sikringsplaner i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner. For å bli godkjent som RSO må virksomheten oppfylle kravene som fremgår av ISPS-koden del B 4.5. I tillegg må virksomheten dokumentere kompetanse i å gjennomføre sikringsrisikoanalyser. En RSO-godkjenning er normalt gyldig i fem år, forutsatt at virksomheten til enhver tid opprettholder den kompetansen som lå til grunn for godkjenningen.

Kriterier for godkjenning som RSO
Sikker kommunikasjon med Kystverket - e-Dialog


Hva er en PFSO?

PFSO – Port Facility Security Officer (sikringsleder for havneanlegg). Havneanlegget skal utpeke en sikringsleder for havneanlegget. Sikringslederen har ansvar og oppgaver som er nærmere beskrevet i ISPS-koden, blant annet sørge for at sikringsplanen blir utarbeidet og oppdatert, sørge for at ansatte har tilstrekkelig opplæring, rapportere sikringshendelser og styrke sikringskulturen i havneanlegget.

Hvordan bli godkjent kursholder for sikringslederkurs (PFSO-kurs)

Kystverket kan etter søknad godkjenne kursholdere til å holde kurs for sikringsledere. Kurset skal være basert på ISPS-koden del B 18.1 og IMO modellkurs 3.21 eller tilsvarende.

Kontakt

Avdelingsleder

Richard Lobb Utne /
Til toppen