Hopp direkte til innhold

Veiledere, brosjyrer og skjema

Kystverket har utarbeidet flere veiledere og skjema til bruk i forbindelse med maritim sikring.

Veiledere

 • Veiledere til forskriftene

  Kystverket har utarbeidet veiledning til begge forskriftene om havnesikring. Det vil si forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner. Veilederne består av kommentarer til de enkelte bestemmelse i forskriftene, og er Kystverkets egen tolkning av regelverket.

  Forskriftene er basert på internasjonale regelverk, og veiledningene er derfor også basert på blant annet veiledning fra IMO (International Maritime Organization) og EU. Kystverket har blant annet benyttet IMOs egen veiledning til maritim sikring og ISPS-koden (lenke til denne).

  Veileder til forskrift om sikring av havneanlegg rev1.pdf

  Veileder til forskrift om sikring av havn rev1.pdf

   

 • Mal og veileder for sikringsrisikoanalyse av havneanlegg

  Denne veilederen og malen skal benyttes i utarbeidelsen av sikringsrisikoanalyser for havneanlegg. Denne tilfredsstiller kravene som stilles til en sikringsrisikoanalyse i regelverket, i tillegg til norsk standard på området (NS-5832:2014).

  Mal for utarbeidelse av sikringsrisikoanalyse av havneanlegg 2024

  Veileder for utarbeidelse av sikringsrisikoanalyse for havneanlegg 2024

 • Veileder for utarbeidelse av sikringsrisikoanalyse for havn

  Denne veilederen beskriver hvordan en sikringsrisikoanalyse for havn skal utarbeides. Denne tilfredsstiller kravene som stilles til en sikringsrisikoanalyse i regelverket, i tillegg til norsk standard på området (NS-5832:2014). En sikringsrisikoanalyse for havn skal ha fokus på de områder i havna som ikke allerede er sikret ved det enkelte havneanlegg.

  Veileder for utarbeidelse av sikringsrisikoanalyse for havn

 • Veileder for gjennomsøking og visitasjon

  Kystverket har utarbeidet to hefter med veiledning i visitasjon av personer, og gjennomsøking av kjøretøy og gods.

  Veileder for visitasjon av personer og gjennomsøking av bagasje.pdf

  Veileder for gjennomsøking av kjøretøy og gods.pdf


  Instruksjonsfilm om visitasjon av personer ved havneanlegg: (med lyd)

 • Veileder for strandhugg

  Det er økende cruisetrafikk i norske farvann, og særlig ekspedisjonscruise til mer
  avsidesliggende destinasjoner har blitt en trend de siste årene. I den sammenhengen har det oppstått en del spørsmål fra cruisenæringen om muligheten for å gå i land på steder uten havneanlegg med ISPS-godkjenning. Det er derfor behov for å gjøre noen
  presiseringer rundt muligheten for å gjøre såkalte strandhugg etter
  havnesikringsregelverket.

  Målgruppen for denne veiledningen er primært skip og rederi.

  Veileder for strandhugg 2022

 • Håndbok årvåkenhet

  Formålet med håndboken er å bevisstgjøre personell om nødvendigheten av å ha en god og funksjonell sikring, og oppgaver dette medfører. Den gir videre en oversikt over trussel-scenarier mot maritim virksomhet og informasjon om sikringsplanen og formålet med den. Den beskriver også metoder og kjennetegn som kan benyttes for å identifisere blant annet mistenkelig eller farlig gods, mistenkelig oppførsel og mistenkelige personer. Det er også gitt konkrete forslag til hvordan man skal forholde seg når slike forhold avdekkes.

  Håndboken finnes i to utgaver; den originale engelske versjonen og en norsk versjon oversatt av Kystverket.

  Handbook Port Security Awareness.pdf

  Håndbok i årvåkenhet.pdf

 • Håndbok for planlegging, organisering og gjennomføring av øvelser og driller

  Håndboken er et hjelpemiddel til arbeidet med å planlegge, organisere og gjennomføre øvelser og driller.

  Håndbok for planlegging organisering og gjennomføring av øvelser og driller.pdf

   

Brosjyrer og plakater

Skjema

Sikringsavtale DOS Declaration of Security english

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Sikringsavtale DOS Declaration of Security norsk

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Søknad om godkjenning av havneanlegg med sporadiske anløp av ISPS-skip

Last ned

Søknad om godkjenning etter forskrift om sikring av havneanlegg § 11

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Søknad om å bli godkjent kursholder for PFSO-kurs

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kontakt

Avdelingsleder

Richard Lobb Utne /
Til toppen