Hopp direkte til innhold

Om SafeSeaNet Norway

SafeSeaNet Norway er skipsfartens meldingsportal til norske myndigheter og havner.

Opplysninger som skipsfarten rapporterer gjennom systemet blir automatisk sendt til nasjonale myndigheter som Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Politiet, Tolletaten, Forsvaret, Miljødirektoratet og havner.

SafeSeaNet Norway

Bestill los og send myndighetspålagte ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner.

Nytteverdi for sjøtransport

Den nasjonale meldingsportalen for skip, SafeSeaNet, videreutvikles for å støtte og effektivisere sjøtransporten.

SafeSeaNet gir effektiviseringsgevinster og kostnadsreduksjoner for både skipsfarten, havner og myndigheter:

  • Skipsfartens bruk av SafeSeaNet forenkler og øker kvantiteten og kvaliteten på offentlig saksbehandling.
  • For myndigheter gir systemet enklere tilgang til nødvendig informasjon og effektivisering av administrative rutiner.
  • I dag sparer meldingssystemet skipsfarten for utfylling av om lag 250 000 skjemaer årlig.

Offentlig informasjon fra SafeSeaNet

I SafeSeaNet finnes det en oversikt over ulike lenker som er åpen og tilgjengelig for alle. Se offentlig tilgjengelig informasjon fra SafeSeaNet Norway her

Se oversikt av nye versjoner i SafeSeaNet Norway

Bakgrunnshistorikk

  • Tidligere måtte skip med anløp til og avganger fra norske havner rapportere samme type opplysninger flere ganger til ulike myndighetsaktører. Rapporteringskravene var ikke samordnede, og rapportene ble sendt på ulike måter til ulike myndigheter.
  • Nå er rapporteringen til norske myndigheter i stor grad samordnet i én portal i det internettbaserte meldesystemet SafeSeaNet Norway.
  • SafeSeaNet Norway utveksler informasjon med tilsvarende systemer i andre EU/EØS-land.

Kontakt

Seniorrådgiver

Tor Inge Miljeteig /
Til toppen