Hopp direkte til innhold

Flytende merker - beskrivelser

Standarden for de norske flytende sjømerkene, bøyer og staker, er i tråd med IALAs maritime bøyesystem. Her finner du oversikt over, og beskrivelse av de flytende merkene du finner i Norge.

På grunn av det tøffe klimaet langs norskekysten har man valgt å sløyfe toppmerkene på de fleste bøyene og stakene som er blitt satt ut for å hindre skader forårsaket av vær og vind.

Hvordan du skal seile når du kommer til et merke finner du i denne oversikten: 

Sjømerkesystemet

Sjømerkesystemet

Kardinalmerker

Nord kardinalmerke

Nord kardinalmerke

Farge: Svart over gul.
Lyskarakter: Q W, hurtige hvite blink, eller VQ W, veldig hurtige hvite blink.
Refleks: Ett blått over gult refleksbånd.

Syd kardinalmerke

Syd kardinalmerke

Farge: Gul over svart.
Lyskarakter: Q(6) +LFI W 15s, 6 hurtige hvite blink + et langt hvert 15 sekund, eller 6 veldig hurtige hvite blink + et langt hvert 10 sekund.
Refleks: Ett gult over blått refleksbånd.

Øst kardinalmerke

Øst kardinalmerke

Farge: Svart med et enkel gult belte.
Lyskarakter: Q(3) W 1Os, 3 hurtige hvite blink hvert 10 sekund, eller VQ(3) W 5s, 3 veldig hurtige hvite blink hvert 5 sekund.
Refleks: To blå refleksbånd over hverandre.

Vest kardinalmerke

Vest kardinalmerke

Farge: Gul med et enkel svart belte.
Lyskarakter: Q(9) W 15s, 9 hurtige hvite blink hvert 15 sekund, eller VQ(9) W 1Os, 9 veldig hurtige hvite blink hvert 10 sekund.
Refleks: To gule refleksbånd over hverandre.

Lateralsystemet region A - sideavmerking

Babord lateralmerke

Babord lateralmerke

Farge: Rød.
Lyskarakter: Hvilken som helst.
Refleks: Ett rødt refleksbånd.

Styrbord lateralmerke

Styrbord lateralmerke

Farge: Grønn.
Lyskarakter: Hvilken som helst.
Refleks: Ett grønt refleksbånd.

Andre flytende merker

Spesialmerke

Spesialmerke

Spesialmerke - også brukt som merke for badeplass
Farge: Gul.
Lyskarakter: Fl (4) Y, gule gruppe blink, eller andre gule blink som ikke kan forveksles med hvite lys sine karakterer
Refleks: Ett gult refleksbånd.

Merke for frittliggende grunne

Frittliggende grunne

Farge: Svart med ett eller flere røde belter.
Lyskarakter: Fl (2) W, hvite gruppe blink som ikke kan forveksles med kardinalsysemet.
Refleks: Ett blått over rødt refleksbånd.

Senterledsmerke

Senterledsmerke

Farge: Røde og hvite vertikale striper.
Lyskarakter: lso W, lsofase hvitt blink eller Lfl W 2s, 2 lange hvite blink hvert 10 sekund.
Refleks: Ett rødt over hvitt refleksbånd.

Til toppen