Hopp direkte til innhold

Flytende merker - beskrivelser

Standarden for de norske flytende sjømerkene, bøyer og staker, er i tråd med IALAs maritime bøyesystem. Her finner du oversikt over, og beskrivelse av de flytende merkene du finner i Norge.

På grunn av det tøffe klimaet langs norskekysten har man valgt å sløyfe toppmerkene på de fleste bøyene og stakene som er blitt satt ut for å hindre skader forårsaket av vær og vind.

Hvordan du skal seile når du kommer til et merke finner du i denne oversikten: 

 


Nord kardinalmerke

Farge: Svart over gul.
Lyskarakter: Q W, hurtige hvite blink, eller VQ W, veldig hurtige hvite blink.
Refleks: Ett blått over gult refleksbånd.
Syd kardinalmerke
Farge: Gul over svart.
Lyskarakter: Q(6) +LFI W 15s, 6 hurtige hvite blink + et langt hvert 15 sekund, eller 6 veldig hurtige hvite blink + et langt hvert 10 sekund.
Refleks: Ett gult over blått refleksbånd.

 


Øst kardinalmerke

Farge: Svart med et enkel gult belte.
Lyskarakter: Q(3) W 1Os, 3 hurtige hvite blink hvert 10 sekund, eller VQ(3) W 5s, 3 veldig hurtige hvite blink hvert 5 sekund.
Refleks: To blå refleksbånd over hverandre.


Vest kardinalmerke

Farge: Gul med et enkel svart belte.
Lyskarakter: Q(9) W 15s, 9 hurtige hvite blink hvert 15 sekund, eller VQ(9) W 1Os, 9 veldig hurtige hvite blink hvert 10 sekund.
Refleks: To gule refleksbånd over hverandre.

 

Lateralsystemet region A - sideavmerking

Babord lateralmerke
Farge: Rød.
Lyskarakter: Hvilken som helst. Refleks: Ett rødt refleksbånd.

 

 


Styrbord lateralmerke
Farge: Grønn.
Lyskarakter: Hvilken som helst. Refleks: Ett grønt refleksbånd.

 


Andre flytende merker


Spesialmerke - også brukt som merke for badeplass

Farge: Gul.
Lyskarakter: Fl (4) Y, gule gruppe blink, eller andre gule blink som ikke kan forveksles med hvite lys sine karakterer
Refleks: Ett gult refleksbånd.


Merke for frittliggende grunne

Farge: Svart med ett eller flere røde belter.
Lyskarakter: Fl (2) W, hvite gruppe blink som ikke kan forveksles med kardinalsysemet.
Refleks: Ett blått over rødt refleksbånd.

 


Senterledsmerke

Farge: Røde og hvite vertikale striper.
Lyskarakter lso W, lsofase hvitt blink eller Lfl W 2s, 2 lange hvite blink hvert 10 sekund.
Refleks: Ett rødt over hvitt refleksbånd.

Til toppen