Hopp direkte til innhold

Innseiling Arendal

Kystverket skal bedre sjøsikkerheten og fremkommeligheten, både for skips- og fritidsbåttrafikken, i innseilingen til Arendal ved å skape større fleksibilitet i farleia, både i Galtesund og ved Eydehavn i Tromøysund.

I tillegg til den generelle trafikkutviklingen i farleden, er det større planer for nyetableringer som forventes å føre til økt trafikk både i Galtesund og ved Arendal havn ved Eydehavn.

Både Galtesund og Tromøysund har fått nye sjømerker i 2022. Det planlegges derfor ingen endringer i merkingen i forbindelse med prosjektet.

Tiltaket i Galtesund

Innseiling Arendal - Galten.png

Området mellom Galten og Lille Skottholmen i Galtesund er smalt med en seilingsbredde på ca. 60 meter. Planen er å utdype en grunne ved Galten til 10,8 meter. Dette vil øke seilingsbredden til ca. 90 meter.

Tiltaket ved Eydehavn

Innseiling Arendal - ved Eydehavn.png

Planen er å utdype en grunne på Tromøysiden av sundet ved Arendal havn på Eydehavn. Grunnen er i dag merket med grønn stake. Grunnen gjør det trangt og fører til manøvreringsutfordringer både ved kaia og for forbipassering spesielt når det ligger andre skip ved kai.

Grunnen planlegges utdypet til -12,3 m. Dette vil gi en seilingsbredde på ca. 150 meter.

Kontakt

Senioringeniør

Frode Seiersnes /
Til toppen