Hopp direkte til innhold

Anleggsarbeid i innseilingen til Borg havn

Av hensyn til fremkommelighet og sjøsikkerhet skal Kystverket mudre og utbedre farleia inn til Borg havn i Hvaler og Fredrikstad kommune. Tiltaket er vedtatt av Stortinget i Nasjonal transportplan (NTP 2022–2033) og er en del av Kystverkets handlingsprogram.

Kystverket skal mudre et større område ved innseilingen til Borg havn. Det blir etablert sjøbunnsdeponi for mudrede masser i tilstandsklasse 1–3 (rene og lett forurensede masser) på grensen mellom Fredrikstad og Hvaler kommune. Masser i klasse 4 og 5 (forurensede masser) blir levert til godkjent mottak på land.

Det er planlagt å prøvemudre i 2–4 uker høsten 2022, for å sikre at arbeidet blir gjennomført med de beste metodene for miljøet.

Hovedprosjektet er planlagt å starte høsten 2023 og vil foregå frem til våren 2025. Av hensyn til naturmiljø og friluftsliv vil all anleggsaktivitet stanses mellom april og september. Informasjon om oppstart og varighet gis når det nærmer seg gjennomføring av hovedprosjektet.

Til toppen