Hopp direkte til innhold

Statistikk frå sjøtrafikksentralane

Sjøtrafikksentralane gir seglingsklareringar til fartøy før dei kjem inn i tenesteområda til sjøtrafikksentralane. Ein viktig del av ansvaret til sjøtrafikksentralane er å gi navigasjonsassistanse (gjere inngrep) ved behov, til dømes korrigering av fart og kurs.

Registrerte seglingsklareringar

Sentral 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Brevik 8 571  8 877 8 409

8 035

8 165

9372

Horten 154 716  159 463 166 282 163 382 152 272 160 098
Kvitsøy 151 631  152 516 155 059 172 153 143 699 141 024
Fedje 93 258  92 893 93 569 91 406 88 270 90 081
Vardø - - - - 1 380 1459
Totalt 408 176 413 749 423 319 434 976 393 786  414 129

 

Inngrep i trafikken

 

Sentral 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Brevik 609 510 459

499

603

592

Horten 931 2 510 1 165 573 574 544
Kvitsøy 2 846 3 418 3 440 3 834 2 899 3629
Fedje 2 587 2 056 1 436 2 235 2 487 2855
Vardø - - - 13 39 24

Totalt:

6 973

8 494

6 500

7 154

 6 602

8028

Til toppen