Hopp direkte til innhold

Statistikk om lospliktig skipstrafikk

Statistikken viser seilas med lospliktige skip fra utlandet til Norge, mellom norske havner og fra Norge til utlandet. I tillegg til disse seilasene vil det være mange seilaser med mindre fartøy som ikke er lospliktig og fartøy som er unntatt fra losplikten, eksempelvis innenriks ferger som går i fast rute.

 

Lospliktige seilaser

Totalt:

111 035

108 474

110 982

118 151

121 502

112 935

Losoldermannskap

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Oslofjorden

13 805

13 737

14 053

14 301

14 139

11 204

Skagerrak

17 803

18 133

19 454

19 319

19 386

16 681

Rogaland

23 154

21 457

21 154

22 877

23 640

21 621

Vestlandet

24 618

24 137

23 245

24 480

25 480

25 891

Møre/Trøndelag   

15 683

14 438

15 417

17 733

18 580

17 812

Nordland

7 963

8483

9307

10 132

10 693

10 737

Troms/Finnmark   

8009

8089

8352

9309

9594

8 989


Losoppdrag

Totalt:

41 946

38 911

40 403 39 542 40 820 35 270

Losoldermannskap

2015

2016

2017 2018 2019 2020

Oslofjorden

6329

6057

6269 6252 6339 5 140

Skagerrak

8424

7625

8466 7779 7735 7 450

Rogaland

7676

6892

7068 7137 7030 6 442

Vestlandet

7835

7472

7813 7378 7899 7 011

Møre og Trøndelag

5014

4631

4582 4621 4759 3 708

Nordland

3353

3388

3491 3523 3531 3 221

Troms og Finnmark   

3315

2846

2714 2852 3527 2 298


Dispensasjon fra losplikt

Totalt:

1442

1202

1045

1174

1523

1 201

Losoldermannskap

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Oslofjorden

96

89

77

86

64

58

Skagerrak

154

89

131

121

137

110

Rogaland

200

205

180

215

324

211

Vestlandet

159

141

142

155

211

250

Møre/Trøndelag

419

214

246

252

348

211

Nordland

111

97

102

105

205

169

Troms/Finnmark   

303

367

167

240

234

12


Seilas med farledsbevis

Totalt:

67 647 68 361 69 534 77 435 79 159 76 464

Losoldermannskap

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Oslofjorden

7380 7591 7707 7963 7736 6 006

Skagerrak

9225 10 419 10 857 11 419 11 514 9 121

Rogaland

15 278 14 360 13 906 15 525 16 276 14 968

Vestlandet

16 624

16 524 15 290 16 947 17 370 18 630

Møre/Trøndelag

10 250

9593 10 589 12 860 13 473 13 893

Nordland

4499

4998 5714 6504 6957 7 347

Troms/Finnmark   

4391

4876 5471 6217 5833 6 499
Til toppen