Hopp direkte til innhold

Statistikk om lospliktig skipstrafikk

Statistikken viser seilas med lospliktige skip fra utlandet til Norge, mellom norske havner og fra Norge til utlandet. I tillegg til disse seilasene vil det være mange seilaser med mindre fartøy som ikke er lospliktig og fartøy som er unntatt fra losplikten, eksempelvis innenriks ferger som går i fast rute.

Lospliktige seilaser

Totalt:

108 474

110 982

118 151

121 502

112 935

118 273

Losoldermannskap

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Oslofjorden

13 737

14 053

14 301

14 139

11 204

10 885

Skagerrak

18 133

19 454

19 319

19 386

16 681

17 957

Rogaland

21 457

21 154

22 877

23 640

21 621

22 747

Vestlandet

24 137

23 245

24 480

25 480

25 891

26 572

Møre/Trøndelag   

14 438

15 417

17 733

18 580

17 812

18 934

Nordland

8483

9307

10 132

10 693

10 737

11 828

Troms/Finnmark   

8089

8352

9309

9594

8 989

9350


Losoppdrag

Totalt:

38 911

40 403 39 542 40 820 35 270 35 823

Losoldermannskap

2016

2017 2018 2019 2020 2021

Oslofjorden

6057

6269 6252 6339 5 140 4998

Skagerrak

7625

8466 7779 7735 7 450 8004

Rogaland

6892

7068 7137 7030 6 442 6049

Vestlandet

7472

7813 7378 7899 7 011 7158

Møre og Trøndelag

4631

4582 4621 4759 3 708 3975

Nordland

3388

3491 3523 3531 3 221 3409

Troms og Finnmark   

2846

2714 2852 3527 2 298 2230


Dispensasjon fra losplikt

Totalt:

1202

1045

1174

1523

1 201

1155

Losoldermannskap

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Oslofjorden

89

77

86

64

58

49

Skagerrak

89

131

121

137

110

118

Rogaland

205

180

215

324

211

244

Vestlandet

141

142

155

211

250

181

Møre/Trøndelag

214

246

252

348

211

207

Nordland

97

102

105

205

169

138

Troms/Finnmark   

367

167

240

234

12

218


Seilas med farledsbevis

Totalt:

68 361 69 534 77 435 79 159 76 464 81 295

Losoldermannskap

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Oslofjorden

7591 7707 7963 7736 6 006 5838

Skagerrak

10 419 10 857 11 419 11 514 9 121 9835

Rogaland

14 360 13 906 15 525 16 276 14 968 16 454

Vestlandet

16 524 15 290 16 947 17 370 18 630 19 233

Møre/Trøndelag

9593 10 589 12 860 13 473 13 893 14 752

Nordland

4998 5714 6504 6957 7 347 8281

Troms/Finnmark   

4876 5471 6217 5833 6 499 6902
Til toppen