Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 12/13

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 13

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 2 0
Øvrige skipshendelser 1 1
Offshore 2 1 330
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 2 1
Landtransport 2 1 700
Industri 1 110
Landbruk 1 150 000
Andre landbaserte hendelser 1 50
Generell overvåkning og administrasjon 1 0
Totalt fordelt på hendelsestyper* 13 153 192
Totalt 13 153 192

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Sammendrag av utvalgte saker

Grunnstøting

MV Feed Rana grunnstøtt på Flyndregrunnen syd av Fredrikstad Fartøyet grunnstøtte den 30.03.2022, kl 1227. Tug Boa Sund var raskt på stedet og observerte ingen forurensning rundt fartøyet. Politiet var også raskt på plass og verifiserte dette. Kaptein ble fulgt opp av dem.

Veldig rolig vær i området og bra langtidsvarsel i området. Rederiet satte ny kaptein om bord for oppfølging av havaristen. Initielt var vi bekymret for at et avtrekk kunne medføre oppriving av skråget og fare for utslipp da fartøyet stod veldig hardt på. I tillegg ville ikke kommende HW gi mer en ca 20cm ekstra vanndybde i området sammenliknet med grunnstøtingstidspunkt. Vi utstedte derfor et pålegg hvor rederiet bl.a. ble pålagt å gjennomføre stabilitetsberegninger og dykkerundersøkelser, holde vaktlaget oppdatert fortløpende, samt oversende en handlingsplan for oppfølging/avtrekk. I tillegg sjekket vi opp potensielle oljevernresurser i nærheten samt ETA for disse. OV Ryvingen opererte i Grimstad og ville ha 12t transit før de kunne være på plass. IUA Østfold var klare til å iverksette innringning ved behov og FKBer ble vurdert som ekstra sikring. LN-KyV var stb på Gardermoen.

Fartøyet inneholdt følgende produkter: Gas Oil: 79,5 m3, Lub. Oil: 2,86 m3, FW: 6,5 m3, Sludge: 1,55 m3 Last: 1500 tonn raps, 900 tonn soya, 700 tonn hvete - Totalt ca 3100 tonn. Vi kontaktet Statsforvalter for å få informasjon om de mest miljøprioriterte områdene i nærheten dersom det skulle komme et utslipp. Største utfordring var at det er mye ærfugl i området som ennå ikke har funnet reir og lagt seg til på holmene. Dette betyr at de oppholder seg mye svømmende på sjø i hele området.

Dykkerundersøkelsen viste at fartøyet stod på myk bunn (mud). Undersøkelser om bord viste at det ikke var vanninntrengning i fartøyet og at skadene var minimale. Besetningen hadde heller ikke merket grunnstøtingen, hvilket forsterket vurderingen om at fartøyet sannsynligvis var lite skadet og at et avtrekk ville gi liten risiko for oppriving ved at havaristen ikke hvilte på fjell. Ved siden av dette var MGO tankene plassert over vannlinja hvilket også minimerte risikoen for skader og potensiale for utslipp dersom man skulle få oppriving av skroget ved avtrekk. Med bakgrunn i dette konkluderte vaktlaget med at det ikke var behov for sikringsresurser i området ved avtrekk, og ergo heller ikke krav om å gjennomføre avtrekk i lyse.

Dialogen med rederiet og berger var god underveis og vaktlaget bistod dem med forslag til slepe- og dykker-resurser. Rederiet falt til slutt ned på at de ville forsøke avtrekk rundt HW på ettermiddagen den 31.03.2022. med 2 slepebåter, Boa Sund og Baus. Beregninger viste at samlet trekkraft var helt i grenseland sammenliknet med beregninger gjort, men det var viktig å gjøre et forsøk raskt for at fartøyet ikke skulle suge seg ekstra fast i bunnen. Horten VTS og vaktlaget fulgte hendelsen fortløpende. Slepebåtene var koplet opp og startet avtrekket den 31.03.2022 ca kl 1655. Operasjonen gikk som planlagt og fartøyet var flot og under slep allerede 13min etter. Fartøyet ble slept til kai og fortøyde på Øra i Fredrikstad ca kl 1745. Kystverkets ledelse, Horten VTS, Sjøfartsdirektoratet, Statsforvalter og IUA Østfold ble holdt orientert underveis. Politiet var involvert initielt og er således informert om saken.

Landbruk

Utslipp fra gjødseltank på Voss i Vestland Gjødseltank sprang lekk. Anslagsvis 150 m3 gjødsel rant ut. En del har gått til elv i nærheten. De ble anbefalt å grave grøfter for å demme opp.  Landbruksmyndighet i kommunen er varslet og har tatt prøver i Myrkdalselvi. På grunn av stor vannføring er det godt uttynnet og små konsekvenser. Det som ikke nådde elva i første omgang ble demmet opp og samlet opp av bonde i samarbeid med forsikringsselskap. Saken avsluttes.

Til toppen