Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 3/4

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 26

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 3 0
Fartøy i drift 3 0
Øvrige skipshendelser 3 80
Offshore 3 13 090
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 4 21
Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde) 2 0
Landtransport 2 300
Industri 1 100
Andre landbaserte hendelser 3 1 050
Naturhendelse 2 0
Totalt fordelt på hendelsestyper* 26 14 641
Totalt 26 14 641

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

 

Utvalgte hendelser

Lekkasje av råolje, Balder-plattformen, Vår Energi i Nordsjøen

Petroleumstilsynet varslet vaktlaget om mulig alvorlig hendelse. Gasslekkasje som senere viste seg å være en oljelekkasje på ca 13 m3 fra installasjon på havbunnen. Det ble observert olje på sjøen. Helikopter og LN KYV ble rekvirert av operatør for å observere. Operatør mobiliserte 4 NOFO systemer. Vaktlaget gjennomførte tilsyn. Operatør oversendte aksjonsplan nr. 1 og nr. 2 og det ble gjennomført møter med operatør. Planen var å aksjonere med dispergering. Ny overflyvning av LN KYV avklarte at utslippet ikke var aksjonertbart. Det ble gjennomført videre overvåkning uten å observere olje på sjø. Operatør avsluttet sin beredskap. Kystverket venter rapport fra operatør.

Observasjon av olje på sjø, nord for Hirtshals, norsk sone i Skagerrak

Danmark meldte om at det i forbindelse med flyovervåking var oppdaget et oljeflak på 132 km2. Bilder og data ble vurdert, sammen med flyoperatør til å være film enten fra fiskebruk eller tankvask, ikke aksjonerbart. Saken avsluttes.

Observasjon av sorte plastbiter på strender, Gon i Larvik, Vestfold og Telemark

Vaktlaget ble gjort kjent med hendelsen via ansatt i Kystverket. Vaktlaget varslet "110" og kontaktet kommunen som var kjent med hendelsen. Plastbitene stammet trolig fra et renseanlegg, ukjent kilde. Hendelsen har fått lokal medieoppmerksomhet og lokale barnehager og skoler har plukket og fylt ca 700 plastposer med sorte plastbiter. Saken avsluttes.

Forespørsel om ressurser i forbindelse med ras i Beisfjorden, Narvik, Nordland

Nærings- og fiskeridepartementet henvendte seg til Kystverket for å vurdere om Kystverket kunne bistå i forbindelse med evakuering av inntil 700 personer etter et større ras. OV Skomvær ble meldt inn som ressurs og bistod i 1,5 dag med fjerning av drivgods for å sikre ferdsel i fjorden. Saken avsluttes.

 

Til toppen