Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 10/11

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 15

Ukesrapport uke 10/11

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Fartøy i drift 3 0,00
Øvrige skipshendelser 3 120,00
Offshore 2 15,00
Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde) 1 10,00
Landtransport 2 200,00
Industri 1 200,00
Landbruk 1 300.000,00
Andre landbaserte hendelser 2 14.000,00
Totalt fordelt på hendelsestyper * 15 314.545,00
Totalt 15 314.545,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Fartøy i drift

Fartøy MV Kiran Africa har driftet 15nm fra land og nå på vei til Hammerfest Kv Jarl og KV Barensthav var i nærheten hvis behov. Ble eskortert til havn med los om bord. Ankret opp utenfor Hammerfest for reparasjoner. Avsluttes av KyV.

CSSC ROTTERDAM - Fartøy i drift - nærhet til Draugen OF Driftet i ca 2 timer med maskinproblemer av mindre art. Da det er Offshoreinstallasjoner i nærheten kontaktet Nor VTS Equinor Marin og informerte. Stril Merkur lå klar ca 20 nm nord. Skipet fortsatte seilasen som planlagt. Avsluttes.

Fiskefartøy - 42 meter - i drift - utenfor Frohavet Hendelse fulgt opp av NOR VTS som skaffet sleperessurser. Fartøyet hadde totalt maskinhavari. Hendelse opprettet i sporing/samhandling for involverte parter. Fartøyet driftet mot området Halten fyr og værforholdene var utfordrende med stiv kuling og 6m høy sjø. Lite gripbare sleperesurser i nærheten. Tre mindre slepebåter var i nærheten hvorav et (Frøy Server) forsøkte å gå til havaristen, men måtte snu pga før høy sjø. To andre fiskefartøy ble liggende i området i tilfelle det skulle bli behov for assistanse. KV Bergen seilte umiddelbart mot havaristen men startet 130nm unna og ville således antakelig ikke rekke frem i tide. Vardø fikk etter hvert tak i fiskefartøyet Ramoen på 75m. Driftsretning endret seg etter hvert mer mot øst hvilket ga bedre tid før vi endte i en kritisk fase. Ramoen greide å holde høyere hastighet enn initielt rapportert og kl. 17.40 var sleper koblet opp. Da var fartøyet ca 6nm unna de nærmeste grunnene ved Halten fyr og hadde driftet i ca 9 timer. Øvrige tilgjengelige ressurser ble da dimmitert. Ramona slepte havaristen til roligere farvann før slepebåten Frøy Server overtok slepet transporterte havaristen til Kristiansund. KyV-MB fulgte situasjonsutviklingen tett i tilfelle grunnstøting og holdt NFD, Kystverkets ledelse, Sjøfart, IUA Midt-Norge og Namdal oppdatert på situasjonen. Avsluttes av KyV.

Øvrige skipshendelser

Sunket skøyte i Glomma, Fredrikstad Håndteres lokalt. Mindre utslipp. Kommunen har lagt ut absorberende lenser. Avsluttes av Kystverket.

Overbunkring - Rypøy LIRL - Harstad Olje rant ut av svanehalser ut på dekk og videre til sjø. Snakk om noen liter. Havnevesenet informert. Avsluttes av Kystverket.

ANDREY SMIRNOV - Fare for grunnstøting ved Røst Rapportert til Nor VTS fra annet fartøy som ikke fikk tak i dem. De holdt kurs mot grunt farvann ved Røst. NOR VTS fikk etter hvert tak i dem og fikk dem til å tørne unna.

Offshore

Utslipp ca. 500 l emulsjonsbryter på Troll B Utilsiktet utslipp av ca. 500 l emulsjonsbryter. EB-8316 er i miljøfareklasse rød, med 29 prosent rød, 2,5 prosent gult Y2 og 68,5 prosent gul Y1. Miljøkonsekvens av uhellet anses derfor som lav. Avsluttes av Kystverket.

Utslipp av 15 liter vannbasert hydraulikkolje til sjø fra Heidrun feltet, Norskehavet Ikke aksjonerbart. Avsluttes av Kystverket.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Observert oljeflak Tanemsbru Trondheim Mindre utslipp estimert til 5 l. Lokalt brannvesen har søkt i sidebekk etter kilde uten hell. Aksjonerte med absorberende lenser. Avsluttes av Kystverket.

Landtransport

Utslipp ca. 100 l diesel fra lastebil, Oslo Forsikringsselskap og geolog er involvert. Brannvesenet ikke vært på hendelsen. GEO 24/7 for er hyret inn for opprydning/oppfølgning. Sluttrapport skal sendes etter hvert. Holdes åpen i påvente av sluttrapport. Anses å bli håndtert hensiktsmessig privat. Overføres ikke til landgruppa.

Utslipp av 300 l skumvæske fra havarert brannbil ved Svolvær Lufthavn - Vågan kommune Lokalt brannvesen var på stedet fikk ikke aksjonert pga kjøretøyets posisjon. Avsluttes av Kystverket.

Industri

Utslipp av 200 liter hydraulikkolje til sjø ved Saga Fjordbase, Florø, Kinn, Vestland Brudd på hydraulikkslange på kai B ved Saga Fjordbase. Oljetanken inneholdt 1200 liter hydraulikkolje. Oljeforurensning til kai, labber og noe til sjø. De antok at 100-200 l gikk til sjø. Det blåste nordvestlig vind i området, så en del forurensning ble presset under kaia. Lokalt industrivern aksjonerte og la ut absorberende lenser. Sugebil ble tilkalt og tok opp en del olje. Lokalt brannvesen var på stedet og bistod. Status fredag 17.03.2023: Det er lagt ut to barrierer med absorberende lenser. Det er etterfylt 830 liter olje på kran, man antar nå at ca. 30 liter gitt til sjø. Kystverket vil motta en rapport om hendelsen ila mandag 20.03.2023. Holdes åpen inntil videre.

Landbruk

Utslipp ca. 300m3 gjødsel fra kum - Gjesdal Kommune Fanget opp av Kystverket i media. Ringte 110. Brannvesenet vurderte utslippet som ubetydelig ved ankomst. Kommune og politi er varslet. To sugebiler ble bestilt av eier. Det ble vurdert at det ikke var fare for spredning til nærliggende elv. Avsluttes av Kystverket.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av motorolje i avløpsnettet Sarpsborg kommune Mistanke om gammel motorolje fra bilverksted og vaskehall. Ukjent mengde. Utslipp til avløpsnett, videre til renseanlegg og noe til Glomma. Håndteres av kommunen. Over 14 m3 oljeholdig vann samlet opp fra sumpene. Kommunen vil anmelde hendelen Ikke aksjonerbare mengder i Glomma. Avsluttes av Kystverket.

Lekkasje av gass - propan - Setermoen leir - Bardu kommune

Til toppen