Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 11/12

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Fartøy i brann 1 0
Fartøyskollisjon 1 0
Øvrige skipshendelser 1 200
Offshore 1 5 243
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 3 30
Landtransport 2 300
Industri 3 350
Landbruk 2 1 700
Andre landbaserte hendelser 3 470
Totalt fordelt på hendelsestyper* 17 8 293
Totalt 17 8 293

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Sammendrag av sakene

Fartøy i brann

Brann i turbo - MF Vågsøy - Molde, Møre og Romsdal Melding fra Sjøfartsdirektoratet om brann i en turbo. Brannen er håndtert av eget mannskapet. Ingen akutt forurensing. - Sak avsluttes i vaktlaget.

Fartøyskollisjon

Kollisjon med ferjekai - MF Akkarfjord - Kvaløya, Hammerfest, Troms og Finnmark Melding fra Sjøfartsdirektoratet om at fergen har hatt et sammenstøtt med kai i forbindelse med mye vind. Ingen akutt forurensing. - Sak avsluttes i vaktlaget.

Øvrige skipshendelser

Lekkasje av ammoniakk - fiskefartøyet Gadus Njord - Tromsø havn, Troms og Finnmark Melding fra Nor VTS om at brannvesenet var på stedet i forbindelse med lekkasjen. Det var besluttet en sikkerhetsavstand på 600m til fartøyet. Utslippet ble stanset, ukjent mengde. Sjøfartsdirektoratet varslet også om hendelsen. Fartøyet var 17. desember 2021 involvert i en lignende hendelse nord for Bjørnøya. - Sak avsluttes i vaktlaget i påvente av BRIS.

Offshore

Utslipp av olje til sjø - Statfjord C, Equinor Energy As - Nordsjøen Melding fra Petroleumstilsynet om uhell under operasjon på dekk førte til utslipp av 5m3 olje til sjø. Miljødirektoratet er varslet om hendelsen. Sak avsluttes i vaktlaget.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Forurensning på sjø – ukjent kilde - brygga i Tønsberg, Vestfold og Telemark Melding fra 110 sør-øst om observasjon av blueshine på utsiden av brygga i Tønsberg. Det er mye aktivitet, samt mudring i kanalen. Ukjent mengde og stoff, ikke aksjonerbart. - Sak avsluttes i vaktlaget i påvente av BRIS.

Forurensning på sjø – ukjent kilde - Stensarmen, Tønsberg, Vestfold og Telemark Melding fra 110 sør-øst om observasjon av blueshine på utsiden av Stensarmen, ved havnevesenets brygge. Fremstod ikke som olje, mulig jernutfelling fra grunnen, men dette må observeres videre. Ikke aksjonerbart, men det er lagt ut lense for å skjerme sårbart område i Prestekilen. Kommunen er grunneier og følger opp saken videre - Sak avsluttes i vaktlaget i påvente av BRIS.

Forurensning på sjø – ukjent kilde - Melingsundet, Tananger, Stavanger, Rogaland Melding fra 110 sør-vest om observasjon av blueshine i havnebasenget, Melingsundet. Ukjent mengde og stoff, ikke aksjonerbart. - Sak avsluttes i vaktlaget i påvente av BRIS.

Landtransport

Utslipp av 100 liter diesel - tankbil - E-18 rett nord for Røysland, Risør, Agder Mottatt «BRIS» rapportering fra Østre Agder Brannvesen om akutt forurensing i forbindelse med trafikkulykke. Brannvesenet og teknisk etat i kommunen har aksjonert med absorberende masser. - Sak avsluttes i vaktlaget.

Utslipp av 200 liter diesel – Lastebil - Fyllingsdalen, Bergen, Vestland Melding fra 110 vest om lekkasje i forbindelse med uhell og påfølgende skade på tank. Forurensing gikk til veibanen. Brannvesenet aksjonerte med vakumbil og absorberende masser. - Sak avsluttes i vaktlaget i påvente av BRIS.

Industri

Utslipp av 150 liter diesel - Trescon as - Bamble, Vestfold og Telemark Melding fra 110 sør-øst om utslipp fra IBC kontainer i forbindelse med overfylling. Brannvesenet har aksjonert og fått opp ca 120 liter. Det gjennomføres utskifting av masser på stedet. - Sak avsluttes i vaktlaget i påvente av BRIS.

Utslipp av 100 liter hydraulikkolje - Posten as - Langhus, Nordre Follo, Viken Melding fra 110 sør-øst om lekkasje fra lastebil på postens industriområde. Postens eget industrivern har aksjonert og forurensning er fjernet. Brannvesenet vurderte at det ikke var behov for aksjonering fra dem. - Sak avsluttes i vaktlaget.

Utslipp av 100 liter diesel - Haslestad energiverk - Revetal, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark Melding fra 110 sør-øst om overfylling av diesel fra tankbil til dieseltank. Forurensing gikk til gruslagt underlag og noe ut til terreng. Eier hadde satt i gang tiltak for å stoppe videre spredning, samt lagt en plan for utskifting av masser. Lokalt brannvesen har bistått på stedet med rådgivning. Utskifting av masser vil bli gjort av ansvarlig forurenser. - Sak avsluttes i vaktlaget i påvente av BRIS.

Landbruk

Utslipp av 700 liter diesel – IBC kontainer - Sandnessjøen, Alstadhaug kommune, Nordland fylke Mottatt «BRIS» rapportering fra Ytre Helgeland brann og redning om utslipp fra IBC kontainer. Hendelsen har trolig skjedd en stund før den ble oppdaget. Nedbør og tele i grunnen har ført forurensningen til bekk som ender i sjøen. Brannvesenet har aksjonert med absorberende lenser i bekken og overvåket dette over noen dager. Brannvesenet har avsluttet aksjonen. - Sak avsluttes i vaktlaget i påvente av BRIS.

Lekkasje av 1000 liter diesel til grunn - gårdstank, Maura, Nannestad kommune, Viken Melding fra 110 øst om lekkasje fra dieseltank til gården. Lekkasjen har gått til grunn og det var fare for spredning til bekk. Bonden har gjort tiltak for å stanse lekkasjen og påbegynt tiltak for å hindre spredning. Lokalt brannvesen har vært på stedet for å støtte tiltak i akutt fasen. – Saken søkes overført til landgruppa

Andre landbaserte hendelser

Lekkasje av 70 liter parafin - nedgravd tank, privat bolig - Tromsdalen, Tromsø kommune, Troms og Finnmark Melding fra Recover på oppdrag fra grunneier sitt forsikringsselskap om at det i januar ble oppdaget forurensing rundt en tank som skulle fjernes. Saneringsfirma ble engasjert. Jordprøver ble tatt før graving og påfølgende prøver ble tatt underveis som en del av tiltaksplanen. - Sluttrapport vil bli sendt til Kystverket

Lekkasje av 300 liter parafin - dagtank, privat bolig - Galterud, Sør-Odal kommune, Innlandet Melding fra takstmann om lekkasje av parafin ut av bolig og til grunn. Saneringsfirma er rekvirert gjennom forsikringsselskap og det er påbegynt fjerning av forurensede masser tilknyttet lekkasjen. - Saken er besluttet overført til landgruppa.

Lekkasje av 100 liter glykol – togvogn - Narvik Havn, Narvik, Nordland Melding fra 110 Salten om lekkasje av glykol fra en svensk togvogn inne i terminalen i Narvik Havn. Brannvesenet var på stedet og stoppet lekkasjen, samt tok opp det de kunne. Det var utfordrende å fjerne all forurensningen da det lå mellom skinnene og i grunnen. Forurensingen vil ikke nå miljøsårbare områder i nærheten, men vil kunne sige ut i sjøen. -Sak avsluttes i vaktlaget i påvente av BRIS.

 

Til toppen