Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 11/12

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 22

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 3 0,00
Fartøy i drift 1 0,00
Øvrige skipshendelser 4 2,00
Offshore 1 0,00
Andre sjøbaserte hendelser 1 50,00
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 3 111,00
Landtransport 1 70,00
Industri 1 0,00
Landbruk 2 2.000,00
Andre landbaserte hendelser 4 7,00
Internasjonal varsling og bistand 1 0,00
Totalt fordelt på hendelsestyper * 22 2.240,00
Totalt 22 2.240,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Fiskeensilasjetanker Scan Tank med grunnberøring ved Mjømna i Gulen i Vestland Fartøyet hadde en grunnberøring. Ingen vanninntrenging eller utslipp. Gikk til kai i Mjømna. Sak avsluttet

TB "Rombak" på grunn ved Tjeldsundbrua i Tjeldsund i Nordland Fartøyet gikk på grunn etter en vikemanøver. Kom av selv, men Voith-systemet var skadet. Ankret i påvente av assistanse. Sjøbjørn KV Harstad kom til stedet for å hjelpe, reder skaffet etter hvert slepebåt for slep til Harstad og verksted. Sak avsluttet

Fartøyet S/V Noorderlicht på grunn ved Flatanger kommune. Ukjent forurensning. Fartøyet Noorderlicht (Seilskute) på grunn ved Flatanger kommune. 26 pax ombord. Evakuering er startet, hvor skipper og maskinist blir igjen. Fartøy rimelig tørt ved fullt lavvann. Taubåt/assistanse rekvirert, men fartøy drev av grunnen p.g.a høyvann i 12 tiden torsdag, og den var også borti en annen grunne etter at den drev av. Ingen vanninntrenging eller utslipp, Noorderlicht ble eskortert til Lauvsnes, Flatanger, hvor den er fortøyd. Sjøfartsdirektoratet følger videre opp. Sak avsluttet.

Fartøy i drift

Ferga Røsund i drift på Nesnaflaket Bilfergen Røsund i drift på Nesnaflaket. En annen ferge Trondenes fikk sleper ombord og slepte Røsund tilbake mot verksted der den kom fra. Sak avsluttet.

Øvrige skipshendelser

Fartøyet Prinsesse Ingrid Alexandra: Kollisjon med kai/fergeleie/annet, Bergen Havn. Det hadde vært utført vedlikehold på gearet ombord og skipet hadde vært på Byfjorden for å teste manøversystemet, når de skulle til kai igjen fikk de problemer med systemet og traff en gammel ferjelem samt en landstrømscontainer. Ingen personskade. Sak avsluttet.

Utslipp av 1 liter hydraulikkolje fra ROV under dykking ROV lekkasje av hydraulikkolje, ca 1 liter ved operasjon fra fartøyet Seven Oceans. Sak avsluttet.

EPIRB oppheng på styrehus tak er ødelagt på hurtigbåt Fredrikke Tønder i Sandessjøen Sak avsluttet.

Lekkasje av hydraulikkolje til sjø fra fartøyet Edda Spnix Mindre hydraulikkolje lekkasje fra kobling på fartøyet Edda Spnix (til kai i Karmøy), 1-2 liter olje har sluppet ut til sjø. De samler det opp det de får tak i. Olje på sjø er ikke aksjonerbar. Sak avsluttet.

Offshore

Mindre gasslekkasje fra brønn A19, Balder FPU, Vår Energi, ikke rapporteringspliktig I forbindelse med en inspeksjon subsea med ROV, ble det kl. 02:30 19. mars oppdaget en mindre gass lekkasje fra brønn A19. Hendelsen ble varslet 19.03.23, men etter å ha beregnet mengden lekkasje 20.03.23 fremkom det at dette var en diffus lekkasje <0,01 kg/s og dermed ikke er rapporteringspliktig. Sak avsluttet.

Andre sjøbaserte hendelser

Ventil sprakk lekk i en heve og senke bro i Ålesund hydraulikk olje utslipp til sjø. Brannvesen la ut absorberende lense, samlet utlekket olje og brukte skimmer samt slamsugebil til opptak. 200 liter emulsjon tatt opp. Sak avsluttet.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Mulig oljeflak på sjø ved Bodø i Nordland Mulig oljeflak på sjø utenfor Bodø. Brannvesen på stedet, men vurderte det til ikke aksjonerbart. Ei heller mulig å finne kilde. Sak avsluttet.

Blueshine observert i Flekkefjord, ikke aksjonerbart Ikke aksjonerbar olje på sjø, ukjent kilde. Sak avsluttet.

Ukjent kilde, utslipp av Sot/dieselblanding utenfor Bergen Melding om store mengder sot- dieselblanding på sjø i området 500 meter ut fra Skoltegrunnskaien-Sandviken til Askøy bro. Fartøyer i området kontaktet. Det er tatt bilder og dronefilm av forurensningen. Vardø VTS sjekket/kontaktet skip som hadde gått i området og eventuelle observasjoner de har hatt. Soten virker veldig fin - antas høyt forbrent. Dieselfilm er ikke aksjonerbar. Det ser ut til at forurensningen går relativt raskt i oppløsning og reduseres i omfang. Kilde ikke funnet. Sak avsluttet.

Landtransport

Trafikkulykke i Lunner - hull på dieseltank Mesta/Brannvesen aksjonerte. Sak avsluttet.

Industri

Drivende tømmer/plank i området Hommersåk vågen i Ryfylke Brannvesen/Kommune følger opp entreprenør som driver sprengningsarbeid som er årsaken til plank/tømmer på sjø. sak avsluttet.

Landbruk

Lekkasje fra gjødselkjeller ved Frølandsvannet, Samnanger 1 m3 gjødsel har lekket ut fra gjødselkjeller i Samnanger. Det har lekket ut mot et lakseførende vassdrag. BKK kraftselskap har øket vannføring i elva for å hjelpe til med rask utvanning av forurensningen. Sak avsluttet.

Gjødselkjeller har rent over i Skaun kommune Melding fra 110 Midt-Norge om en gjødseltank som har rent over i Skaun kommune, Rekstadvegen 75. Gjødsel har også rent i en liten nærliggende bekk som går videre til et vann som heter Laugen. Kommunen har skrevet pålegg, varslet statsforvalter og følger opp hendelsen. Sak avsluttet.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av ukjent mengde olje på Mørkved (Bodø) i forbindelse med gravearbeid VEI NOR Melder om at de ved gravearbeid på Mørkved (Bodø) har truffet på klemringer til olje fat. De er usikker på hvor stor mengde olje som har lekket ut, men mulig 3 lastebil lass masser som kan kjøres til deponi til Iris. Ingen aksjonerbar olje. Sak avsluttet.

Utslipp av hydraulikkolje til grunn fra entreprenør med traktor i Oslo Entreprenør har aksjonert med absorbenter, samt fjernet forurenset snø. Sak avsluttet.

Brann i batterikasse hos Vestack Power i Sandefjord. Eldre sak på batteribrann. Brannvesen aksjonert. Sak avsluttet.

Kloritt lekkasje og utvikling av gass fra kanner i Post Nord terminalen i Oslo. To 20-liters dunker med Kloritt lekket ut ifbm. transport på Postnord terminalen. brannvesen har aksjonert. Sak avsluttet.

Under graving kom det utslipp av hydraulikkolje i Svelvik Under graving i Svelvik rant det ut 150 liter hydraulikkolje fra gravemaskin. Det er leirholdig grunn. ingen fare for videre spredning. Bark er lagt på, mer bark og sugebil er bestilt. Forurenset masse fjernes av gravefirma og leveres godkjent mottak. Brannvensenet har ikke vært på stedet, men befarer i ettermiddag. Gravefirmaet meldte selv om hendelsen og vil følge opp med rapport. De graver på vegne av kommunen. Sak avsluttet.

Internasjonal varsling og bistand

Oljesøl i tysk økonomisk sone fra Norsk fartøy Tyskland har rapportert i EUROSUR (European Border Surveillance System) om et norsk skip som skal ha forårsaket en oljesøl i Nordsjøen. Sak oversendt Sjøfartsdirektoratet for oppfølging. Sak avsluttet.

Til toppen